HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Inschrijvingseis bij inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

17-06-2022  |  Belastingplichtigen kunnen voor de heffing van inkomstenbelasting in aanmerking komen voor verschillende heffingskortingen. Eén van die heffingskortingen is de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De IACK is bedoeld voor het bevorderen van de arbeidsparticipatie van alleenstaande ouders en minstverdienende partners met een of meer kinderen tot twaalf jaar.

Een belastingplichtige komt in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. hij heeft een arbeidsinkomen dat meer bedraagt dan € 5.219;
  2. hij heeft een kind dat aan het begin van het kalenderjaar jonger is dan 12 jaar;
  3. het kind staat in het kalenderjaar gedurende tenminste 6 maanden op het zelfde adres ingeschreven in de basisregistratie personen, en;
  4. hij heeft in het kalenderjaar geen partner of een partner met een hoger arbeidsinkomen.

In dit artikel bespreken we de onder 3 genoemde inschrijvingseis.

Inschrijving basisregistratie

Inschrijving in de basisregistratie personen kan door middel van een woonadres. Dit is ook de gebruikelijke inschrijving. In een aantal gevallen is inschrijving op een woonadres niet mogelijk. In dat geval is inschrijving met een briefadres een oplossing. Met de hiervoor onder 3. genoemde voorwaarde wordt gedoeld op de inschrijving op een woonadres. Omdat die inschrijving niet in alle gevallen mogelijk is, komt een belastingplichtige soms ook niet in aanmerking voor de IACK. Denk hierbij aan de situatie waarin gescheiden ouders kiezen voor co-ouderschap, aan binnenvaartschippers of tijdelijke woonruimte in verband met verkoop van de eigen woning.

Co-ouderschap

In het geval gescheiden ouders kiezen voor co-ouderschap staat hun kind doorgaans ingeschreven op het woonadres van één van beide ouders. Die ouder voldoet dan aan alle voorwaarden en komt in aanmerking voor IACK, de andere ouder niet. De wetgever heeft voor deze situatie voorzien in een oplossing. Als kan worden vastgesteld dat het kind tegelijkertijd tot het huishouden van beide ouders behoort en het kind op het woonadres van één van de ouders in ingeschreven wordt ook ten aanzien van de andere ouder aangenomen dat is voldaan aan de inschrijvingseis. Ook die ouder kan daardoor in aanmerking komen voor IACK. Een kind behoort tegelijkertijd tot het huishouden van beide ouders indien het kind, in een binnen het kalenderjaar doorgaans repeterend ritme, ten minste 156 dagen van het kalenderjaar in elk van beide huishoudens verblijft.

Meer weten over co-ouderschap en de voorwaarden voor IACK? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Binnenvaartschippers

Bij binnenvaartschippers komt het voor dat het kind met zijn ouders woont op het binnenvaartschip zonder vaste ligplaats. In dat geval is inschrijving op een woonadres niet mogelijk. De staatssecretaris heeft in een besluit echter goedgekeurd dat een belastingplichtige dan toch in aanmerking komt voor de IACK. Voorwaarde voor de goedkeuring is dat:

  1. De belastingplichtige en het kind niet op een woonadres ingeschreven kunnen worden;
  2. De belastingplichtige en het kind staan wel op hetzelfde briefadres ingeschreven in de basisregistratie personen, en
  3. De belastingplichtige voldoet aan de overige voorwaarden voor IACK.

Verhuizing

Recent was in de jurisprudentie een casus aan de orde waarin een belastingplichtige zijn eigen woning had verkocht en deze op 1 juni had verlaten. Het was de bedoeling om daarna te verhuizen naar een door de belastingplichtige gekochte nieuwbouwwoning. De oplevering van die woning was echter vertraagd. Verhuizing naar de nieuwe woning was pas mogelijk in de tweede helft van december. In de tussenliggende tijd heeft de belastingplichtige met zijn kind op verschillende adressen ingewoond bij familie, vrienden en kennissen. Op geen van deze adressen was inschrijving met een woonadres mogelijk.

De belastingplichtige voldeed daardoor in dit kalenderjaar niet aan de voorwaarde dat hij en zijn kind gedurende ten minste zes maanden waren ingeschreven op het zelfde woonadres. Op grond van de wet komt de belastingplichtige daardoor niet in aanmerking voor de IACK, ondanks het feit dat hij gedurende het gehele kalenderjaar één gezin heeft gevormd met het kind en ook steeds op hetzelfde adres verbleef. De rechter kwam tot het oordeel dat dit een onredelijke uitkomst van de wet was en kende de IACK toch toe.

Conclusie

Aan de voor toekenning van de IACK wettelijk geldende eis dat de belastingplichtige gedurende het kalenderjaar op het zelfde woonadres als zijn kind moet zijn ingeschreven in de basisregistratie kan in een aantal gevallen niet worden voldaan. In de praktijk blijkt daarvoor dan vaak toch een oplossing mogelijk.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

Expertise: o.a. loonbelasting, erfbelasting en omzetbelasting

Ik ben een enthousiaste belastingadviseur en universitair docent die u graag ‘up-to-date’ houdt door mijn kennis met u te delen. U krijgt op elke fiscale vraag van mij een antwoord!

bert

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur

088 55 123 00
c.vanhouten@extendum.nl

Expertise: o.a. inkomstenbelasting, herstructurering en estate planning

Ik ben een gedreven fiscalist en financieel planner met de wens van de cliënt op de eerste plaats. De weg naar de meest passende oplossing is mijn feestje.

carin

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

06 23 61 57 21
jw.kemper@extendum.nl

Expertise: o.a. herstructurering, vennootschapsbelasting en echtscheidingen

Ik ben graag bezig met fiscale advisering van MKB-accountants en hun cliënten. Het is fascinerend om te zien hoezeer de fiscaliteit invloed heeft op vele aspecten van het financiële leven van ondernemers en particulieren. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend.

jan willem

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken