HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Verzuimbegeleiding voor een medewerker met een tijdelijke arbeidsovereenkomst

08-06-2021 | Ook voor een medewerker met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die nog maar kort bij u in dienst is en zich ziekgemeld heeft moet u de procesgang 1e en 2e ziektejaar van het UWV volgen.

Dat wil zeggen: binnen 6 weken stelt een bedrijfsarts een probleemanalyse op en volgen werkgever en werknemer het gegeven advies op.

Dienstverband niet verlengen?

Besluit u om het tijdelijk dienstverband niet te verlengen? Maak dat dan minstens 1 maand voor het einde van het dienstverband schriftelijk kenbaar middels de zogenaamde aanzegbrief.

Op de laatste werkdag vraagt u voor deze medewerker een Ziektewet uitkering aan bij het UWV. Dat is het moment waarop u moet aantonen dat u gedurende de verzuimperiode binnen het dienstverband alles heeft gedaan om de medewerker weer te re-integreren. Heeft u voldoende gedaan dan wordt aan uw ex-werknemer een Ziektewet-uitkering toegekend. Bij onvoldoende inspanning krijgt de ex-werknemer wel een uitkering maar wordt deze op de werkgever verhaald. Dit voor de periode waarin geen re-integratie inspanningen zijn verricht.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken