HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Mag een werknemer op vakantie naar een code oranje-gebied?

09-06-2021 | Nu de vakantieperiode weer aanbreekt, krijgen wij veel vragen over hoeveel invloed de werkgever mag uitoefenen als het gaat om de vakantiebestemming van zijn werknemers. Het ziet ernaar uit dat veel landen in Europa – op voorwaarden – weer bereisbaar zijn, maar buiten Europa is dat een ander verhaal. Dan geldt vaak ook een quarantaineplicht na terugkomst.

Voor veel functies is het niet mogelijk om thuis te werken, waardoor een quarantaineplicht als gevolg heeft dat de werknemer helemaal niet kan werken. Bestaat er in dat geval een loondoorbetalingsplicht voor de werkgever? Of moet de werknemer vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen?

Bewijslast ligt bij werkgever

Per 1 januari 2020 is de wet veranderd in die zin, dat als de werknemer niet kan werken de werkgever aannemelijk moet maken dat het niet verrichten van de arbeid in de risicosfeer van de werknemer ligt. Voorheen lag deze bewijslast bij de werknemer. Het is nu dus nog belangrijker dat de werkgever vooraf duidelijke regels stelt en waarschuwt voor de gevolgen van een vakantie naar een hoog risicogebied. De werkgever die deze instructies tevens schriftelijk bij de werknemers onder de aandacht brengt, zal kunnen aantonen dat de werknemer willens en wetens het risico van het niet kunnen werken genomen heeft. En dan zal het niet kunnen verrichten van arbeid aldus onder de risicosfeer van de werknemer vallen.

Uitspraak rechtbank

In een uitspraak van de Rechtbank Overijssel van eind 2020 kostte een reis naar een code oranje gebied een werknemer zelfs zijn baan.

Deze uitspraak ging over een medewerker van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De medewerker gaat in juli naar Turkije. Voor dat gebied geldt op dat moment in verband met corona code oranje. De DJI heeft in haar nieuwsbrieven aangegeven dat werknemers vakantie-uren of onbetaald verlof moeten opnemen, als zij naar een gebied gaan waarvoor code oranje geldt en zij hierdoor bij terugkomst in quarantaine moeten en niet kunnen werken.

De werknemer heeft geldzorgen en is bang dat hij door de quarantaineplicht veertien dagen loon misloopt. Hij besluit te liegen over zijn vakantiebestemming en vervalst zelfs een document om aan te tonen dat hij – zogenaamd – in Griekenland is geweest. Uiteindelijk komt de waarheid aan het licht en wordt de medewerker ontslagen. De rechtbank bekrachtigt het ontslag en de DJI hoeft in dit geval geen transitievergoeding te betalen. In deze zaak wordt veel gewicht gegeven aan het feit dat van de werknemer als ambtenaar integer en betrouwbaar gedrag werd verwacht.

Conclusie

In het algemeen kunnen we aannemen dat de werkgever die haar werknemers vooraf goed instrueert, geen loondoorbetalingsplicht heeft als de werknemer toch besluit om af te reizen naar een land waarvoor een quarantaineplicht geldt. En dat in bepaalde gevallen de werkgever de werknemer zelfs mag verbieden om op reis te gaan naar een land waarvoor een quarantaineplicht geldt.

Advies & Contact

Heeft u vragen over de vakantie van werknemers? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken