HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Vertrouwelijkheid bij mediation kan werkgever opbreken bij ontbinding

18-08-2022  |  In steeds meer arbeidszaken richten werkgevers en werknemers zich tot een mediator. Mediation is laagdrempelig, goedkoper en sneller dan een rechtszaak en is gericht op een oplossing die de relatie niet te veel verstoort. Tenminste, dat is de insteek. In de praktijk blijkt dat mediationtrajecten soms de arbeidszaak vertragen en in bepaalde gevallen zelfs een ontslag kunnen blokkeren.

In de praktijk

In een recente uitspraak bleek maar weer dat de mediation een werkgever ook in de weg kan zitten, omdat niets uit de mediation in een ontbindingsprocedure (voor ontslag) gedeeld mag worden, indien partijen hebben getekend voor vertrouwelijkheid.

Ontslagaanvraag niet deugdelijk onderbouwd

Werknemer is 17 jaar in dienst bij werkgever, een supermarkt. Werkgever is ontevreden over het functioneren van de werknemer. De arbeidsrelatie is echter pas na een incident van 9 januari 2021 onder druk komen te staan, daar zijn partijen het over eens. Werkgever vindt dat dit incident aan werknemer te wijten is, werknemer is van mening dat werkgever had moeten onderzoeken wat er precies gebeurd is en wat de rol van werknemer daarin was. De rechter is het daarmee eens. De ontslagaanvraag is niet deugdelijk onderbouwd door werkgever, aldus de rechter.

Onderbouwing niet mogelijk door getekende geheimhouding

Werkgever geeft aan dat werknemer niet open staat voor de kritiek die werkgever heeft op zijn functioneren, dat werknemer in e-mails een taal en toon gebruikt, die de kwestie opzweept in plaats van een opening biedt voor een gesprek én dat werknemer alleen maar uit is op het verkrijgen van een regeling met een hoge beëindigingsvergoeding. Werkgever wil deze stellingen onderbouwen met een mailwisseling, maar deze mailwisseling is onderdeel geweest van de mediationprocedure en valt dus onder de getekende geheimhouding.

Alternatief voor mediation

Dat mediation zijn nut heeft bewezen, kan moeilijk betwist worden. In sommige gevallen is het zelfs een voorwaarde, zoals in de zogenaamde STECR-procedure (bij ziekmeldingen, indien aan de ziekmelding een arbeidsconflict ten grondslag ligt). De geheimhoudingsplicht is belangrijk, omdat partijen dan vrijuit kunnen spreken tijdens de mediation, maar deze kan dus ook achteraf voor problemen zorgen.

Als u de keuze heeft, kunt u ook overwegen om in plaats van een mediator bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige of andere bemiddelaar in te zetten, die niet aan uitgebreide geheimhouding gebonden is.

Advies & contact

Heeft u vragen over arbeidsrecht, de beëindiging van arbeidsovereenkomsten of mediation? Vraag het aan één van onze gespecialiseerde juristen!

mr. M.I. (Marieke)
Westerbeek-Ovink

bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

Expertise: huurrecht en arbeidsrecht

Ik vind accountantskantoren (en hun cliënten) de leukste klanten. No-nonsense, praktisch en gericht op het oplossen van de zaak, daar houd ik van! Daarnaast ben ik bevlogen docent op het gebied van contractrecht, arbeidsrecht en huurrecht.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
adviseur P&O
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

Expertise: o.a. arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Als oud-advocaat heb ik de meest uiteenlopende kwesties begeleid. Ik houd accountantskantoren en diens cliënten de juridische spiegel voor van hun alledaagse ondernemerschap.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken