HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Herinvesteringsreserve: verzamelbesluit geactualiseerd

17-08-2022  |  Het verzamelbesluit over de toepassing van de herinvesteringsreserve (HIR) is geactualiseerd. Een deel daarvan is nieuw beleid. Hieronder benoemen wij een aantal veranderingen.

Boekwinst bij onttrekking bedrijfsmiddel, gevolgd door inbreng in een andere onderneming

Goedgekeurd wordt dat voor een onttrokken bedrijfsmiddel dat in een andere onderneming van de ondernemer wordt ingebracht een herinvesteringsreserve (HIR) kan worden gevormd. De goedkeuring zorgt ervoor dat de vorming van een HIR ook mogelijk is als niet aan de voorwaarde dat het bedrijfsmiddel moet worden vervreemd kan worden voldaan.

Bij herstel beschadiging: bepaling boekwaarde

Als het beschadigde bedrijfsmiddel wordt hersteld moet de boekwaarde zoals die na herstel moet worden aangehouden worden bepaald door de volgende rekensom:

  • Boekwaarde voor schade
  • Af: boekverlies door schade
  • Bij: geactiveerde uitgaven voor herstel
  • Af: bedrag afboeking HIR
  • Af: afschrijving over periode tussen beschadiging en herstel
  • = boekwaarde na toepassing HIR

Boekwinst lang-afschrijfbaar bedrijfsmiddel afboeken op niet-afschrijfbaar bedrijfsmiddel

Het is mogelijk om een gevormde HIR ter zake van een lang afschrijfbaar bedrijfsmiddel af te boeken op een niet-afschrijfbaar bedrijfsmiddel. Daarmee kan de heffing in voorkomende gevallen tot ver in de toekomst worden uitgesteld. Voorwaarde is dat het nieuwe bedrijfsmiddel in het bedrijfsvermogen eenzelfde functie heeft als het oude. Het Besluit geeft een voorbeeld: verhuurde panden in eigendom zouden eenzelfde economische functie kunnen hebben als voor verhuur bestemde ondergrond. Wanneer sprake is van ‘eenzelfde functie’ is afhankelijk van feiten en omstandigheden.

Meer weten?

Tijdens de Vaktechnische Bijeenkomsten worden deze en andere ontwikkelingen in de toepassing van de herinvesteringsreserve besproken.
VTB Q3 gaat op 7 september aanstaande van start. Bent u al ingeschreven? Hier vindt u meer informatie over data en locaties.

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

06 23 61 57 21
jw.kemper@extendum.nl

Expertise: o.a. herstructurering, vennootschapsbelasting en echtscheidingen

Ik ben graag bezig met fiscale advisering van MKB-accountants en hun cliënten. Het is fascinerend om te zien hoezeer de fiscaliteit invloed heeft op vele aspecten van het financiële leven van ondernemers en particulieren. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

Expertise: o.a. loonbelasting, erfbelasting en omzetbelasting

Ik ben een enthousiaste belastingadviseur en universitair docent die u graag ‘up-to-date’ houdt door mijn kennis met u te delen. U krijgt op elke fiscale vraag van mij een antwoord!

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken