HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Verruiming tijdelijke verhuur gaat niet door

03-08-2021 | De Woonbond, een organisatie die opkomt voor de belangen van huurders in Nederland, heeft bezwaar aangetekend tegen een wetsvoorstel voor de verdere verruiming van tijdelijke huurcontracten van twee jaar naar drie jaar.

Hoe zit het ook alweer?

De Wet Doorstroming Huurmarkt van 2015 heeft ervoor gezorgd dat verhuurders tijdelijke huurcontracten voor een termijn van twee jaar kunnen aanbieden. Deze contracten eindigen van rechtswege, met andere woorden zonder dat de verhuurder daarvoor naar de rechter hoeft. De huurder heeft bij zo’n tijdelijk huurcontract geen huurbescherming.

Tijdelijke huurcontracten

Eind 2020 schreven wij al het volgende artikel ‘Wet Doorstroming Huurmarkt zorgt voor stijging huurprijzen’. Dit artikel gaat over de gevolgen van tijdelijke huurcontracten. Deze zorgen ervoor dat huurders minder rechten hebben en minder snel klagen over achterstallig onderhoud. Bovendien kan de verhuurder de huurprijs verhogen voor de volgende huurder, zelfs zonder dat eventuele gebreken hersteld zijn.

Nieuw wetsvoorstel

Het nieuwe wetsvoorstel van de Tweede Kamer voorzag in een uitbreiding van de termijn van twee jaar naar drie jaar. De Woonbond gaf echter aan dat deze uitbreiding voorbarig is, nu de Tweede Kamer niet heeft gewacht op de uitkomsten van een evaluatie van de Wet Doorstroming Huurmarkt.

Deze evaluatie is begin juli van dit jaar gepubliceerd en daaruit blijkt dat in gebieden waar de woningnood hoog is een tijdelijk huurcontract de norm is geworden. In 74% van de gevallen biedt de verhuurder een tijdelijk contract aan. Daarnaast heeft de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur niet gezorgd voor meer woningen, zoals wel de intentie van de wetgever was.

Voorstel afgekeurd

Het bezwaar van de Woonbond heeft ervoor gezorgd dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet heeft goedgekeurd. Voorlopig blijft tijdelijke verhuur van zelfstandige woningen dus alleen mogelijk tot maximaal twee jaar.

Let op!

Nog een aantal aandachtspunten bij de huur van zelfstandige woningen: het afspreken van een minimum huurperiode is verboden. De huurder mag altijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 of 2 maanden. Ook het ‘stapelen’ van huurcontracten is niet toegestaan. Na een tijdelijk contract van 1 jaar of 2 jaar moet een contract voor onbepaalde tijd volgen.

Advies & contact

Wilt u advies over huren of verhuren? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen!

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken