HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over corona (steun)maatregelen

29-07-2021 | Hieronder treft u enkele corona-actualiteiten aan.

 1. Er is een NOW-regeling gepubliceerd voor de periode 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. Deze regeling heeft de naam NOW 4-regeling. Dat kan verwarring op leveren omdat het de zesde aanvraagperiode betreft. De 3e, 4e en 5e aanvraagperiode zijn geregeld in de NOW 3-regeling.
 2. De ontvangen TVL-subsidie telt voor zowel NOW 3 als NOW 4 niet mee als omzet.
 3. De subsidie NOW 4 wordt berekend rekening houdend met een maximaal omzetverliespercentage van 80%. Als de werkelijke omzetdaling groter is dan deze 80% wordt bij de berekening van de subsidie hiermee geen rekening gehouden.
 4. Voor NOW 3 en NOW 4 zijn de drempelbedragen aangepast. Dat betekent het volgende:
  1. Voor aanvragen tot afrekening vanaf € 40.000 (was €25.000) tot € 125.000 is een derdenverklaring verplicht.
  2. Een samenstellingsverklaring is verplicht voor:
   1. Afrekeningen vanaf € 125.000 (ongewijzigd)
   2. Afrekeningen waarbij een voorschot is ontvangen vanaf €125.000 (was € 100.000)
 5. De grenzen voor controleverklaringen blijven ongewijzigd.
 6. De mogelijkheid tot aanpassing van de loonsom in de referentieperiode is verruimd.
  1. In de oorspronkelijke regeling is geregeld dat een “extra periode salaris”, als incidentele betaling, uit de loonsom gefilterd mag worden. Feitelijk betrof het hier veelal een 13e maand.
  2. De praktijk heeft geleerd dat er werkgevers zijn die andere incidentele betalingen in de referentiemaand verrichtten. Hiermee werd bij beslissing van het UWV geen rekening gehouden. Bezwaren, tegen deze beslissing, die bij het UWV zijn ingediend zijn vrijwel altijd afgewezen.
  3. De minister heeft nu meegedeeld dat ook andere incidentele betalingen uit de loonsom gefilterd kunnen worden. Voorwaarde is wel dat deze incidentele betalingen uit de loonaangifte moeten blijken.
  4. Houd rekening met de (voor het UWV) gebruikelijke bezwaartermijn van 6 weken. Dat betekent dat binnen 6 weken na de beslissing van het UWV op de ingediende afrekening uw bezwaar ingediend moet zijn.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken