HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Vergeet de inschrijving in het UBO-register niet!

08-10-2021 | De Europese regelgeving heeft EU-landen verplicht een UBO-register in te richten. In Nederland is dat geregeld in het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018. Dat betekent dat iedere instelling uiterlijk op 26 maart 2022 de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) moet hebben ingeschreven.

Wat is een UBO?

UBO’s zijn de uiteindelijke belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner) van een organisatie. Deze uiteindelijke belanghebbende heeft 25% of meer van de aandelen of meer dan 25% van het eigendomsbelang. Daarnaast zijn er andere instellingen waar UBO’s aangewezen zijn. Een opsomming hiervan vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.

Pseudo-UBO

Is de/een Ultimate Beneficial Owner niet te benoemen? Dan is in uiterst geval sprake van een pseudo-UBO. Deze pseudo-UBO dient dan ingeschreven. Dit zijn dan over het algemeen de statutaire bestuurders van de organisatie.

Welke organisaties hebben een UBO-registratieplicht?

Op de website van de Kamer van Koophandel is een lijst opgenomen. Op deze lijst komen in ieder geval voor:

  • Besloten vennootschappen
  • Stichtingen
  • Verenigingen
  • Vennootschappen onder firma
  • Commanditaire vennootschappen
  • Rederijen

Op welke wijze kan een UBO worden ingeschreven?

U kunt een UBO inschrijven via de website van de Kamer van Koophandel.

Kan een accountantskantoor helpen bij de inschrijving?

Hoofdregel is dat ieder organisatie zelf zorgdraagt voor de inschrijving van UBO’s in het UBO-register.

Het is van belang dat u uw klanten wijst op deze verplichting. Want, zeker na 26 maart 2022, krijgt u te maken met de terugmeldverplichting als u constateert dat de gegevens in het UBO-register naar uw mening niet kloppen.

Meer informatie

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over het UBO-register.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken