HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Hoe wordt het concurrentiebeding door werkgevers gebruikt?

07-10-2021 | Onlangs heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek laten uitvoeren naar de werking en het gebruik van het concurrentiebeding.

Concurrentiebeding

Eén op de drie werkgevers nemen standaard een concurrentiebeding op in hun contracten, zo blijkt uit het onderzoek. Ook in het model arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op de Kennisbank van Extendum staat standaard een concurrentiebeding. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een concurrentiebeding overigens alleen toegestaan als er een zwaarwichtig bedrijfsbelang is én dit belang voldoende specifiek is omschreven in de arbeidsovereenkomst.

Concurrentiebeding als afschrikmethode

Over het algemeen gebruiken werkgevers het concurrentiebeding als afschrikmethode, zo blijkt uit het onderzoek. Eén op de drie werkgevers zet het beding in om in een schaarse arbeidsmarkt te voorkomen dat personeel vertrekt. Hoewel het concurrentiebeding daar niet voor bedoeld is, kan het wel een methode zijn om werknemers aan een bedrijf te binden. Zeker als werknemers bijvoorbeeld dure opleidingen volgen of ‘on the job’ worden getraind en werkgevers willen voorkomen dat al deze expertise weer vertrekt. Hoewel dit op zich een effectieve methode is, loopt de werkgever wel de kans dat bij een conflict het concurrentiebeding buiten werking wordt gesteld.

Rechterlijke uitspraak

In de rechtspraak is immers uitgemaakt – bijvoorbeeld in deze uitspraak – dat de wetgever het concurrentiebeding bedoeld heeft om het bedrijfsdebiet (de knowhow, reputatie en goodwill) van een werkgever te beschermen en niet om – al dan niet in een krappe arbeidsmarkt – werknemers te binden.

Het concurrentiebeding is aldus specifiek bedoeld voor het beschermen van gevoelige informatie of relaties. Als een werknemer geen toegang heeft tot concurrentiegevoelige informatie en zich ook niet in een positie bevindt waarin hij klanten zou kunnen bewegen tot overstappen, is een concurrentiebeding in principe niet nodig en is er in feite sprake van oneigenlijk gebruik door de werkgever.

Conclusie & Advies

Het is zaak dat werkgevers een goede afweging maken of een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst wel noodzakelijk is.

Heeft u vragen over het gebruik van een concurrentiebeding? Neem contact op met één van onze gespecialiseerde juristen!

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken