HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Evalueer jaarlijks het stelsel van kwaliteitsbeheersing

06-10-2021 | Inmiddels is het laatste kwartaal van 2021 aangebroken. Daarom willen wij u graag wijzen op de verplichting opgenomen in artikel 22 lid 1 van de NVKS. Namelijk, de verplichting jaarlijks het stelsel van kwaliteitsbeheersing te evalueren.

De verplichting, opgenomen in artikel 22 lid 1 van de NVKS, houdt in dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing, van een accountantseenheid, jaarlijks geëvalueerd moet worden. Dit geldt voor alle accountantseenheden, ook voor kleine.

Het blijkt dat bij een toetsing door de NBA/RvT wordt vastgesteld of deze jaarlijkse evaluatie is uitgevoerd.

Er wordt van u verwacht dat u de uitkomsten van de evaluatie kunt tonen. Hierdoor kunt u bewijzen dat uw kantoor het stelsel voortdurend monitort en u waar nodig verbeteringen doorvoert. Dat is van belang, want de regelgeving waarmee een accountantspraktijk rekening moet houden is ook voortdurend in beweging.

Zorg er tevens voor dat een dossierreview onderdeel is van de jaarlijkse evaluatie. Idealiter wordt jaarlijks van iedere eindverantwoordelijke accountant tijdens de evaluatie een dossier beoordeeld.

Door de NBA /RvT wordt veel waarde gehecht aan de dossierreview en de daarop gebaseerde en doorgevoerde verbeteringen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing.

Daarom ons dringende advies om in het laatste kwartaal 2021, ondanks alle andere dringende werkzaamheden, tijd in te ruimen voor:

  • De evaluatie,
  • De vastlegging van de evaluatie,
  • Het delen van de uitkomsten van de evaluatie met de medewerkers.

Indien u onze ondersteuning bij de evaluatie op prijs stelt, neem dan contact op met Dick Lokerse of Guus de Vries.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken