HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Vaktechnische bijeenkomsten 2021

De afgelopen periode krijgen wij regelmatig de vraag of de Vaktechnische Bijeenkomsten ook in 2021 worden voortgezet vanwege de nieuwe PE-richtlijnen?

De nieuwe PE-richtlijnen gaan uit van de individuele leer- en ontwikkelbehoefte. Welke kennis heb ik – uitgaande van mijn rol en werkzaamheden – nodig om mijn rol als accountant goed te kunnen uitoefenen? Uiteraard bepaalt u dit in belangrijke mate zelf, maar er zijn in ieder geval 2 soorten opleidingen die naar onze mening altijd gevolgd dienen te worden.

Ten eerste zijn dat de opleidingen die de NBA verplicht oplegt aan iedere accountant, zoals in het verleden bijvoorbeeld Frauderisicofactoren.

Ten tweede zijn dat de opleidingen die nieuwe ontwikkelingen op accountancygebied behandelen. Bijvoorbeeld over wet- en regelgeving, automatisering of jurisprudentie. De Vaktechnische Bijeenkomsten voorzien hier als geen ander in. Elk kwartaal wordt u bijgepraat over de veranderingen die het accountantsberoep raken. En dat zijn er steeds meer.

Gelukkig hebben wij kunnen vaststellen dat niet alleen het voldoen aan de PE-verplichting een reden was om deze bijeenkomsten te bezoeken. Ook het contact met collega-accountants wordt door de deelnemers op prijs gesteld. Daarom gaan wij door met het organiseren van deze Vaktechnische Bijeenkomsten.

Dus in 2021 zult u uw opleidings-/scholingsbehoefte kunnen invullen door het bijwonen van deze Vaktechnische Bijeenkomsten, het volgen van onze E-learnings en het deelnemen aan webinars.

U ontvangt binnenkort bericht van ons wanneer u zich kunt inschrijven voor de planning 2021.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken