HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona-maatregel: uitstel van betaling belastingschulden verlengd

Er is een update van dit artikel beschikbaar.

Het versoepelde uitstelbeleid voor belastingschulden is verlengd tot 1 januari 2021. Uitstel voor nieuwe belastingschulden wordt verleend tot uiterlijk tot 1 januari 2021. Hierdoor is een uitstelregime ontstaan met één einddatum dat gelijk is voor alle ondernemers die er gebruik van maken.

Dus tot 1 januari 2021 kan:

  • alsnog om uitstel worden verzocht als dat nog niet eerder is gedaan
  • het uitstel worden verlengd

De Belastingdienst heeft het ‘digitale uitstelportaal’ op 4 november heropend. Via de website kunt u uitstel vragen én verlengen.
Uitstelverzoeken die sinds 1 oktober 2020 op een andere manier bij de Belastingdienst binnen zijn gekomen, worden ook conform het versoepelde uitstelbeleid behandeld.

Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kan tevens gebruik gemaakt worden van de aflossingsregeling van 36 maanden.

De voorwaarden

  • Er mogen geen eigen aandelen ingekocht worden
  • Er mogen geen dividenden uitgekeerd worden
  • Er mogen aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben uitgekeerd worden over het jaar 2020
  • Bij schulden groter dan € 20.000 heeft u een derde-verklaring van een deskundige nodig

Belangrijke data

  • 31 december 2020 – uiterste datum voor aanvraag bijzonder uitstel van betaling
  • 31 december 2020 – uiterste datum aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling
  • Voorjaar 2021 – Belastingdienst stuurt brief met voorstel voor een betalingsregeling
  • 1 juli 2021 – start aflossen van belastingschuld in 36 maanden

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken