HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Onduidelijkheid PE-verplichting 2020

De corona-maatregelen hebben gevolgen (gehad) voor de manier waarop cursussen aangeboden kunnen worden. Mede hierdoor is onduidelijkheid ontstaan over de PE-verplichting.

Bij ons zijn er vragen gesteld over de permanente educatie verplichting van het NBA en het RB. De verschillende mededelingen moeten als volgt geïnterpreteerd worden:

NBA PE-punten verplichting

  1. Per 1 januari 2021 zijn ALLE accountants verplicht een eigen PE-portfolio te maken. Zie hiervoor ook de PE-portal van Extendum.
  2. Omdat de lopende drie-jaarsperiode na twee jaar wordt beëindigd, is voor 2019 en 2020 bepaald dat in ieder jaar tenminste de 20 gecertificeerde punten behaald moeten zijn.
  3. Als gevolg van de COVID pandemie is de periode waarin de punten 2020 gerealiseerd kunnen worden verlengd tot 30 juni 2021. LET OP: De registratie van de punten moet uiterlijk op 30 juni 2021 plaatsvinden.

RB PE-punten verplichting

Het gebruikelijke reglement blijft gehandhaafd omdat er, volgens het RB, voldoende mogelijkheden zijn geboden om online cursussen te volgen om uiterlijk 31 december 2020 aan de PE-verplichting te kunnen voldoen.

Dit jaar dienen alleen de 20 fiscale PE-punten behaald te worden en niet de 20 algemene PE-punten.

Nog niet voldaan aan de verplichting?

Bekijk ons actuele cursusaanbod.

Ook de Vaktechnische Bijeenkomsten van het 1e en 2e kwartaal en diverse e-learning modules kunnen nog online worden gevolgd via E-learning Extendum Opleidingen!

Inschrijven voor de webinars VTB 4e kwartaal is tevens ook nog mogelijk op verschillende data.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken