HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Btw-nieuwtjes

groendak btw

Groendak

Een groendak is een bestaand dak waarop planten zijn aangebracht. Tussen het bestaande dak en de planten worden verschillende tussenlagen aangebracht zoals een drainagemat en een mat met een kunstmatige bodem. Het aanbrengen van een groendak is belast met 21% btw. Echter is er nu een goedkeuring voor toepassing van het verlaagde tarief van 9% voor de planten die voor het dak gebruikt worden.

KOR (kleineondernemersregeling) deelnemen per 1 januari 2021, aanmelden vóór 3 december 2020

De KOR is een vrijstelling voor de omzetbelasting voor ondernemers met minder dan € 20.000 omzet per jaar. Niet voor alle ondernemers met minder dan € 20.000 omzet per jaar is deelnemen aan de nieuwe KOR voordelig. Wilt u weten of de nieuwe KOR voor uw cliënt al dan niet voordelig is? Neem dan contact op met een van onze fiscalisten.

Om met ingang van 1 januari 2021 gebruik te kunnen maken van de KOR dient het verzoek vóór 3 december 2020 door de Belastingdienst te zijn ontvangen. Maak hiervoor gebruik van dit aanmeldformulier.

KOR

Geen btw op mondkapjes verlengd

De tijdelijke goedkeuring op het 0% btw-tarief op mondkapjes is verlengd tot 31 december 2020. Deze goedkeuring kan dus worden toegepast met ingang van 25 mei 2020 en geldt tot en met 31 december 2020. In voormelde periode is geen btw verschuldigd over de levering van mondkapjes.

De eventueel door de leverancier in rekening gebrachte btw kan als voorbelasting in aanmerking worden genomen. Het begrip ‘mondkapjes’ moet naar algemeen spraakgebruik worden uitgelegd.

9% btw op online sportlessen is vervallen

De goedkeuring voor het toepassen van het verlaagde btw-tarief op de sportlessen die sportscholen en dergelijke ondernemers verzorgen is vervallen.

Deze goedkeuring kon (met terugwerkende kracht) worden toegepast vanaf 16 maart 2020 en geldt totdat de verplichte sluiting werd opgeheven (1 juli 2020).

btw online sporten

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken