HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Urencriterium en coronacrisis

Om te voldoen aan het urencriterium moeten ondernemers minimaal 1.225 uren per jaar (gemiddeld 24 uren per week)  besteden aan hun onderneming. Als ondernemers kwalificeren als ondernemer voor de inkomstenbelasting en voldoen aan het urencriterium dan hebben zij recht op zelfstandigenaftrek, kunnen zij mogelijk een oudedagsreserve vormen en eventueel gebruik maken van de meewerkaftrek en de S&O-aftrek.

Als het ondernemers niet lukt om in de periode tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020 te voldoen aan het urencriterium van 24 uur per week, kunnen zij toch gebruik blijven maken van de voormelde ondernemersfaciliteiten. De Belastingdienst gaat er in die periode van uit dat de ondernemer deze uren wel heeft gewerkt.

In overeenstemming met deze maatregel is ook het urencriterium van 800 uren per kalenderjaar voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid versoepeld. In de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 gaat de Belastingdienst er ook van uit dat deze groep ondernemers toch hebben voldaan aan de besteding van ten minste 16 uren per week aan hun onderneming.

Ook voor ondernemers die een seizoen afhankelijke onderneming hebben, geldt de versoepeling van het urencriterium. Deze ondernemers worden geacht het aantal uren te hebben besteed in deze periode zoals zij dat ook in andere jaren pleegden te doen. Dit kan onderbouwd worden met behulp van de administratie van 2019. Hierbij kan worden geschat hoeveel uren de ondernemer aan de onderneming heeft besteed in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019. Aan de hand daarvan kan beoordeeld worden of de ondernemer in 2020 aan het urencriterium voldoet. Zo zal ook voor seizoengebonden ondernemers een versoepeling van het urencriterium in 2020 gaan gelden.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken