HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Gebruikelijk loon voor DGA’s en de coronacrisis (update)

Aanmerkelijkbelanghouders die in loondienst zijn bij hun eigen besloten vennootschap moeten voldoen aan de gebruikelijkloonregeling. Dit houdt in dat zij een volgens de wet passend salaris moeten ontvangen voor de werkzaamheden die zij verrichten.

De hoogte (of een daling) van de omzet is doorgaans niet van invloed op het gebruikelijk loon. In deze tijd van de coronamaatregelen zou het echter ongewenst zijn als door het dalen van de omzet het gebruikelijk loon gelijk moet blijven.

Voor 2020 is het daarom mogelijk dat het gebruikelijk loon wordt aangepast als de omzet van de besloten vennootschap daalt. Het gebruikelijk loon mag evenredig aan de omzetdaling naar beneden worden bijgesteld. De omzet van hetzelfde deel van het jaar in 2020 wordt dan vergeleken met dezelfde periode in 2019.

De nadere uitwerking van de regeling wordt nog bekend gemaakt

De regeling zal vergelijkbaar zijn met de voorwaarden van het besluit van 2009. Onder andere was in dat besluit opgenomen:

  • Bij omzetdalingen mag het gebruikelijk loon evenredig lager zijn;
  • De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon;
  • Als de AB-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit de berekeningen, geldt dat hogere loon;
  • De goedkeuring kan meebrengen dat het loon van de AB-werknemer lager is dan het wettelijk vastgestelde gebruikelijk loon of lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer;
  • Overleg met de inspecteur over de toepassing van deze goedkeuring is mogelijk. Dit geldt ook voor situaties die niet (rechtstreeks) onder de goedkeuring vallen;
  • Bij bijzondere situaties passen maatwerkoplossingen. Een verliessituatie van de vennootschap kan leiden tot een (nog) lager gebruikelijk loon.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken