HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag: NOW alleen bij COVID-19?

Per 31 maart 2020 is de NOW-regeling bekend gemaakt. Veel ondernemers maken gebruik van deze regeling als gevolg van de afgekondigde corona-maatregelen.

Vraag: Kan ik ook gebruik maken van de regeling NOW als ik omzetverlies heb door andere omstandigheden?

Antwoord: Artikel 3 van de regeling NOW geeft aan dat er sprake moet zijn van een vermindering  van activiteiten door BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN die NIET tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend.

Dat de corona-maatregelen hier onder vallen is evident. Maar houd er ook rekening mee dat een omzetdaling door bijvoorbeeld de PFAS- en CO2-maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd ook een beroep op de regeling NOW rechtvaardigen.

Dus als u een onderneming in de branche weg- en waterbouw, bijvoorbeeld een loonbedrijf, heeft die geconfronteerd wordt met een omzetdaling als gevolg van de PFAS maatregelen, dan kan die onderneming onder gebruikelijke voorwaarden een beroep doen op de NOW-subsidieregeling.

Artikel 3. Doel van de subsidie

Het doel van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20% gedurende een periode van drie maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend, zodat zij werknemers in dienst kunnen houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van deze terugval.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken