HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Enquête Bevrijdingsdag – open of dicht?

Hoe zit het ook nog maar met 5 mei?

Het wordt wel een ‘officiële’ feestdag genoemd, maar in de wet is niet geregeld hoe werkgevers met dit soort feestdagen om moeten gaan. Het is dus ook niet zo dat werknemers automatisch recht hebben op een vrije dag op officiële feestdagen. Daarom hebben we in een flits-enquête gepeild wat MKB-accountants doen. Is uw kantoor volgende week op 5 mei gesloten of open for business?Een kleine meerderheid blijft open. Degenen die dicht zijn vinden dit waarschijnlijk zo vanzelfsprekend dat klanten niet hierover geïnformeerd zijn.

En van de kantoren die dicht zijn, staat toch bijna de helft van de accountants weer zelf klaar als hun klanten een beroep op hun doen. Dat is nou eenmaal de MKB-praktijk! en zo zitten we toch op bijna driekwart bereikbaarheid.

Maar hoe zit het nou eigenlijk met die officiële maar niet-vrije feestdagen?

In veel CAO’s is wel iets geregeld voor vrije feestdagen. Als er wordt gewerkt op dagen die zijn aangewezen als vrije feestdagen, moet de werkgever vaak een toeslag betalen.

Valt je bedrijf niet onder een CAO, dan is het verstandig om in de arbeidsovereenkomst of in het personeelshandboek iets te regelen over feestdagen. Zorg er dan wel voor dat de werknemer expliciet tekent voor een afwijkende regeling.

Werknemers zullen er immers vanuit gaan dat zij op de officiële feestdagen vrij zijn.

Dat er in de wet niets geregeld is, maakt de weg vrij voor werkgevers om hier soepel mee om te gaan. Als er een CAO van toepassing is en er een toeslag betaald moet worden, dan wordt het ingewikkelder.

Is er geen CAO van toepassing, dan kun je als werkgever makkelijker een soort keuzemenu van vrije feestdagen invoeren. Dit betekent wel dat hier rekening mee moet houden met de planning en op bepaalde dagen wellicht extra personeel moet inhuren.

Goed werkgeverschap

Als werkgevers geen aparte regeling kunnen of willen maken, dan brengt het goed werkgeverschap wel met zich mee dat zij rekening moeten houden met de (geloofs)overtuigingen en nationaliteiten van hun werknemers. Als medewerkers waarde hechten aan andere feestdagen dan de officiële Nederlandse feestdagen waarop zij vrij zijn, dan zal een verlofaanvraag op dat soort dagen ruimhartig moeten worden beoordeeld.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken