HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Update modelhandboeken accountants-/assurancepraktijken

12-02-2019 | Update modelhandboeken accountants-/assurancepraktijken

De modelhandboeken op de Kennisbank zijn geactualiseerd, mede in verband met de van kracht geworden Nadere voorschriften NOCLAR en de vernieuwde leidraad naleving Wwft.

De belangrijkste aanpassingen betreffen:

  • beschrijving van de taken van de eindverantwoordelijke accountant;
  • risicobeleid inzake de Wwft;
  • de nieuwe objectieve ongebruikelijkheidsindicator inzake Wwft-meldingen;
  • Wwft-compliancefunctie en Wwft-auditfunctie;
  • implementatie van de NV NOCLAR;
  • categorieën schendingen van het kwaliteitssysteem en daarbij passende disciplinaire maatregelen;
  • uitgangspunten bij samenstellingsopdrachten.

Tevens is een nieuw modelhandboek geplaatst, het modelhandboek kleine accountantspraktijk met assurance inclusief vrijwillige jaarrekeningcontrole.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken