HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Significante aangelegenheden

Het samenstelseizoen voor de jaarrekeningen 2018 is begonnen of staat op het punt van beginnen. Daarom verdient het begrip ‘Significante Aangelegenheden’ extra aandacht.

Significante aangelegenheden zijn, in de toepassing van standaard 4410, zaken die voor de jaarrekening belangrijk zijn. Dat is dan niet beperkt tot de jaarrekeningposten. Het kan ook betrekking hebben op:

  • De toelichting op deze posten,
  • het verslaggevingsstelsel,
    maar ook op
  • de toepasselijke regelgeving (NOCLAR) en
  • het WWFT risicoprofiel.

Het kunnen bijzonderheden zijn rondom jaarrekeningposten, rondom de toelichting hierop, het verslaggevingsstelsel, zekerheden.

Het is belangrijk dat in uw dossier duidelijk is vastgelegd welke werkzaamheden zijn verricht aan de significante aangelegenheden.

Het is goed dat u zich realiseert dat uit het dossier blijkt:

  1. Welke significante aangelegenheden zijn benoemd.
  2. Welke werkzaamheden zijn verricht in verband met deze significante aangelegenheden.
  3. Welke conclusies aan deze werkzaamheden verbonden zijn.
  4. Dat u de eerste drie punten met de klant heeft besproken.

Het kan voorkomen dat u gedurende het jaar een dergelijke aangelegenheid al met de klant heeft besproken. Dan is het niet noodzakelijk dat bij de bespreking van de (concept-) jaarrekening nog een keer te doen. Mits u heeft vastgelegd wanneer en met wie die bespreking plaatsvond.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken