HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Uitzendkracht of payroller?

Het werken met uitzendkrachten kan een uitkomst zijn voor cliënten die geen extra werknemers in dienst kunnen nemen. Maar wanneer spreken we van uitzenden en wanneer van payrolling? En waarom is dit onderscheid voor u van belang?

De Belastingdienst heeft een toevoeging gedaan aan het Handboek Loonheffingen met betrekking op het verschil tussen een uitzendkracht en een payrollmedewerker. Een uitzendkracht is in dienst bij een uitzend- of detacheringsbureau en wordt uitgeleend aan de opdrachtgevers. Hij werkt onder toezicht en leiding van de opdrachtgever op grond van een uitzend- of payrollovereenkomst met het uitzendbureau. We spreken van een payrollmedewerker als sprake is van drie voorwaarden:

  • De medewerker is aangedragen door de uzelf
  • De opdrachtgever heeft expliciet met het bureau afgesproken dat de medewerker gedurende de opdracht uitsluitend voor u werkt
  • U bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid rondom de medewerker, dus voor het loopbaanbeleid, functioneringsgesprekken en verzuimbegeleiding

Het bureau neemt bij payrolling feitelijk alleen alle administratieve verplichtingen over zoals het sluiten van de arbeidsovereenkomst, de loondoorbetaling bij ziekte en het regelen van de loonaangifte. En dan zijn de kosten lager dan bij het inlenen van een uitzendkracht. In de markt signaleren wij dat niet alle ondernemers zich hiervan bewust zijn en wellicht soms ongemerkt een te hoog tarief betalen.

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken