HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Aandachtspunten tijd voor tijd bij overwerk 2019

De wet bepaalt dat werknemers over alle gewerkte uren tezamen ten minste het geldende minimumloon moeten krijgen.

  • Vanaf 2019 mag u alleen nog afspraken maken over tijd-voor-tijd als dat in de cao* is toegestaan. Een schriftelijke overeenkomst met een werknemer is zonder raadpleging van een eventuele tijd-voor-tijd regeling in de cao niet geldig.
  • Het recht op minimumloon geldt steeds per reguliere betalingsperiode, meestal per maand. Compensatie in tijd mag wél voor overuren binnen de maand waarin de overuren zijn ontstaan. Voorwaarde is wel dat de werknemer niet onder het minimumloonbedrag zakt.
  • Voor het recht op het minimumloon, moet u alle uren optellen. Wanneer een werknemer meer betaald krijgt dan het minimumloon, is tijd voor tijd nog steeds toegestaan. Daarbij moet u er wel op letten dat de werknemer over alle uren (normale uren, extra uren, overuren etcetera) tezamen ten minste het minimumloon ontvangt.

    * Vuistregel voor organisaties zonder cao: het aandeel dat een werknemer meer verdient dan het wettelijk minimumloon, kunt u ook in tijd compenseren voor overwerk. Dus betaalt u bijvoorbeeld 20 procent meer dan het minimumloon, dan kan de werknemer 20 procent meer werken dan de overeengekomen arbeidsduur, zonder dat u daar compensatie in geld voor hoeft te geven.

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken