HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

CAO wijzigingen per 1 februari 2019

Maandelijks informeren wij u over de CAO-wijzigingen op onze website en in onze nieuwsbrief. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Henk-Jan Reef.

De volgende CAO’s wijzigen per 1 februari 2019. Wij hebben principe-akkoorden niet meegenomen.

.

CAO naam Omschrijving
Metalektro Loonsverhoging structureel 1 in %: 3,50%
Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf (vh MTB) Loonsverhoging structureel 1 in %: € 81,00 per maand voor iedere werknemer vanaf 01-02-2019
Retail non food (vh Fashion, Sport & Lifestyle) Eenmalige uitkering – percentage 1:                                       0,75%   12x brutomaandsalaris voor med. indienst vóór 01-02-2019 tenzij er in het afgelopen jaar een loonsverhoging is ontvangen
Grafimedia Loonsverhoging structureel 2 in %: 3,00% (inclusief verhoging van indexeringsclausule)
Banden en Wielenbranche Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,50%
Ambulancezorg Eenmalige uitkering – percentage 1: 4,00%                    Verdisconteringsuitkering uiteenlopen beloning acute zorg. Conform CAO Ziekenhuizen.

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken