HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De jubelton – schenken voor de eigen woning

De mogelijkheid om te schenken voor de eigen woning haalde wederom de krant. Door een advertentie te plaatsen in het tijdschrift ‘Arts en auto’ zoeken ouders andere ouders om over en weer aan kinderen te schenken voor de eigen woning. Is dit toegestaan?

De hoofdregels zoals deze sinds 2017 van toepassing zijn voor de vrijstellingen voor schenking zijn opgenomen in de Successiewet. In de Uitvoeringsregeling Successiewet en in besluiten zijn de mogelijkheden en voorwaarden nader uitgewerkt. Eind 2018 is een van de besluiten geactualiseerd. In het geactualiseerde besluit zijn onder andere een aantal goedkeuringen opgenomen voor de schenking ten behoeve van de eigen woning.  De mogelijkheden en voorwaarden hieronder op een rijtje.

  • De belastingvrije schenking ten behoeve van de eigen woning is tot een bedrag van € 102.010 (bedrag 2019) mogelijk aan iedereen tussen de 18 en de 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt ook mee. Ook is het mogelijk gebruik te maken van de vrijstelling als de partner van de ontvanger nog geen 40 jaar is.
  • De ouder-kind relatie is niet noodzakelijk. De ontvanger mag van dezelfde schenker echter slechts eenmalig gebruik maken van de vrijstelling voor de eigen woning. Ouders en schenkers die partner zijn van elkaar worden gezien als dezelfde schenker. Let op als reeds in een eerder jaar een schenking is ontvangen van dezelfde schenker. Dan moet nader worden onderzocht of alsnog (gedeeltelijk) gebruik gemaakt kan worden van de vrijstelling voor de eigen woning.
  • De ontvangen schenking moet besteed worden aan de eigen woning, voor de aankoop of voor de aflossing van de hypotheek of restschuld. Het is ook mogelijk met de ontvangen schenking de woning te verbouwen, onderhoud te plegen of erfpacht opstal- of beklemmingsrechten af te kopen. Besteding moet plaatsvinden binnen twee kalenderjaren na het jaar van de ontvangen schenking, een schenking ontvangen in 2019 moet dus uiterlijk in 2021 zijn besteed. In de periode dat de schenking wordt besteed, moet steeds worden voldaan aan de leeftijdsgrens.
  • Er mogen geen voorwaarden gesteld worden aan de schenking behalve dat de schenking, conform de geldende regelgeving, moet worden besteed aan de eigen woning. Die voorwaarde moet schriftelijk worden vastgelegd. Het bedrag van de schenking moet daadwerkelijk worden betaald maar mag ook worden kwijtgescholden op een eigen woning lening.
  • Op de vrijstelling moet een beroep worden gedaan in de Aangifte Schenkbelasting.

In de situatie, geschetst in de advertentie, is sprake van schenking onder de voorwaarde dat de ouders van A schenken aan kind B onder de voorwaarde dat ouders van B schenken aan kind A. Deze voorwaarde wordt gezien als een niet toegestane voorwaarde, waarbij via een vooraf gekozen route de ouders schenken aan hun eigen kind. De Belastingdienst is alert op kruislingse constructies. Ook als deze in de familiesfeer plaatsvinden.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken