HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Significante aangelegenheden, attentiepunt of aandachtspunt?

Het begrip ‘Significante Aangelegenheden’ wordt binnen de samenstelpraktijk steeds belangrijker. In de risicogerichte aanpak van de samenstellingsopdrachten wordt onderscheid gemaakt tussen het deel ‘Administratieve Dienstverlening’ en het deel ‘Samenstellen’.

Significante aangelegenheden komen voor in het Samensteldeel.  We kennen het volgende onderscheid.

Attentiepunten:

Dit zijn punten die opgelost worden in het deel ‘Administratieve Dienstverlening’.

Voorbeeld: In de bedrijfsbeschrijving is vermeld dat de klant de administratie zelf verzorgt, maar dat alle betalingen aan de Belastingdienst geboekt worden op één grootboekrekening. Bij het uitwerken van de administratie wordt dit gecorrigeerd.

Aandachtspunten:

Hieraan wordt aandacht besteed in het ‘Samensteldeel’.

Voorbeeld: De klant levert een voorraadlijst aan. Maar de voorraad is gehalveerd ten opzichte van het einde van het vorige jaar. En de voorraad maakt een belangrijk deel uit van het balanstotaal.

In de vaktechnische bijeenkomst in het eerste kwartaal komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken