HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Significante Aangelegenheden en meer…

In de huidige aanpak van een samenstellingsopdracht moeten Significante Aangelegenheden worden benoemd. Dat kunnen allerlei zaken en posten zijn. Logischerwijs zijn er twee documenten die u op het spoor zetten van de Significante aangelegenheden:

  • De bedrijfsbeschrijving
  • De Initiële cijferbeoordeling

In de bedrijfsbeschrijving heeft u aangegeven wat u voor de klant doet en van de klant weet. In de initiële cijferbeoordeling heeft u een opstelling gemaakt van de cijfers van huidig en voorgaand jaar. Opvallende zaken uit beide documenten geven u de handvatten om hieruit de aandachtspunten (= significante aangelegenheden) te distilleren.

U kunt dan ook gebaseerd op deze Significante Aangelegenheden uw werkzaamheden stroomlijnen.

LET OP! Het kan voorkomen dat een post als Significante aangelegenheid wordt aangemerkt maar dat in het samensteldeel hier geen werkzaamheden meer voor verricht worden. Dit omdat in het ADV-deel (=administratieve dienstverleningsdeel) hiervoor voldoende werk is verricht. Toch moet dan uit de vastleggingen blijken dat deze Significante Aangelegenheid met de klant is besproken.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken