HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Top 10: meest gelezen Extendum artikelen van 2022

10-01-2023 | In 2022 hebben onze adviseurs weer veel artikelen geschreven voor de website en nieuwsbrieven van Extendum. Wij plaatsten nieuwsitems, hulpmiddelen en handvatten voor alle vakgebieden en schreven met regelmaat updates in wet- en regelgeving. Maar welke artikelen zijn in 2022 nou eigenlijk het meest gelezen? Hieronder volgt de Extendum top 10!

1. Inkoop, intrekken en afstempelen van aandelen

Een vennootschap heeft een in aandelen verdeeld kapitaal. Er is een aantal aandelen uitgegeven tegen een bepaald bedrag, de nominale waarde. De werkelijke waarde van de aandelen fluctueert met de hoogte van de reserves en de resultaten van de vennootschap.

Wat zijn nu de mogelijkheden? U leest het in ons artikel.

2. Indeling van de winst- en verliesrekening

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de functionele indeling en de categoriale indeling. Hier vindt u ook informatie over het gebruik van de termen kostprijs van de omzet en inkoopwaarde van de omzet. Lees hier het hele artikel.

3. De all-in huurprijs bij stijgende servicekosten, wat is toegestaan?

Huurverhogingen zijn sinds 1 mei 2021 aan banden gelegd, zowel voor sociale huurwoningen als voor vrije sector verhuur. Zo was voor 2021 de huurverhoging voor een vrijesectorwoning maximaal 2,4%; dat is de inflatie plus 1%. Maar hoe zit het dan als de huurder een all-in huurprijs betaalt? Wij geven u het antwoord in dit artikel.

4. Wat is de juiste plaats in de resultatenrekening om een (betaalde) management fee te verantwoorden.

Het antwoord op deze vraag vindt u in het artikel.

5. Ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof voor DGA’s

De DGA die een arbeidsovereenkomst met zijn holding of de werkmaatschappij heeft, is een werknemer die recht heeft op zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof. Hij is immers werknemer. Maar ook al is de DGA werknemer volgens deze wet, wil dat nog niet zeggen dat hij of zij heeft recht heeft op de uitkeringen die aan sommige verloven zijn verbonden. Hoe zit het nu ook alweer? Lees hier het volledige artikel.

6. Een cash en debt free bedrijfsovername, wat is dat?

Bij de (ver)koop van een onderneming kunnen koper én verkoper een koopprijs overeen komen onder de conditie ‘cash and debt free’. Een verkeerde interpretatie van het principe ‘cash and debt free’ kan een aanzienlijk effect hebben op de uiteindelijke prijs die de verkoper ontvangt. En daarmee dus ook op de prijs die de koper moet betalen. Lees hier de aandachtspunten.

7. Opmaken, vaststellen en deponeren van de jaarrekening

Het traject om tot een jaarrekening van een besloten vennootschap te komen bestaat uit drie stappen, namelijk ‘opmaken’ door het bestuur, ‘vaststellen’ door de Algemene Vergadering en ‘deponeren’ vaak gedaan door het bestuur. In het artikel treft u enige nuancering aan bij deze indeling.

8. Belangen in niet-rechtspersonen |Waarderingsgrondslag en aansprakelijkheid

Welke waarderingsgrondslagen dienen in de toelichting bij de jaarrekening te worden vermeld als sprake is van een deelneming in een niet-rechtspersoon? U leest het in ons artikel.

9. Samenloop van schenkbelasting en erfbelasting

Recent is door Rechtbank Noord-Nederland een uitspraak gedaan over een dergelijke casus. Lees hier hoe de rechter oordeelde.

10. Grote bedrijven moeten sinds 1 juli hun rekeningen binnen 30 dagen betalen

Waarom was (wederom) aanpassing van de wet nodig? Wat zijn de regels en de gevolgen van de aangepaste wet? U leest het hier.

In ons artikel leest u wat de gevolgen zijn en wat u in ieder geval niet moet vergeten.

Niks missen van Extendum?

Schrijf u dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief van Extendum! U kunt ons ook volgen op LinkedIn.

M. (Maaike) van Engelen-Udo
coördinator communicatie

088 55 123 00
m.vanengelen@extendum.nl

Expertise: nieuwsbrieven, webteksten en social media

Een tekst interessant en duidelijk maken is een mooie uitdaging. Ik hou van spelen met taal. Daarnaast zorg ik graag voor het reilen en zeilen op kantoor samen met mijn collega’s.

leeg veld ter opvulling

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken