HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Derdenverklaringen coronaschulden Belastingdienst

10-01-2023 | De NBA heeft met de belastingdienst overeenstemming bereikt over de teksten voor derdenverklaringen in verband met fiscale coronaschulden. Er zijn nu twee voorbeelden beschikbaar.

1. Derdenverklaring in het kader van een sanering

Deze verklaring kan gebruikt worden als een onderneming een saneringsvoorstel voor wil leggen aan de schuldeisers, inclusief de Belastingdienst. Houdt er rekening mee dat u voordat u een dergelijke verklaring kan afgegeven de beschikking heeft over de volgende gegevens:

  • de jaarstukken van de afgelopen 3 boekjaren;
  • de actuele balans en winst- en verliesrekening, inclusief eventueel niet uit de balans blijkende verplichtingen;
  • een geschoonde balans (met toelichting), zoals deze eruitziet na de totstandkoming van het akkoord, inclusief eventueel niet uit de balans blijkende verplichtingen;
  • een prognose van de balans en de winst- en verliesrekening voor een periode van twee jaar na de totstandkoming van het akkoord;
  • een kasstroomprognose voor een periode van twee jaar (op maandbasis) na de totstandkoming van het akkoord.

2. Derdenverklaring betreffende de versoepeling van de betalingstermijn
van 5 naar 7 jaar

Deze verklaring kan gebruikt worden als de onderneming gebruik wil maken van de mogelijkheid om de bestaande fiscale coronaschulden af te lossen in 7 jaar in plaats van 5 jaar. Voordat u deze verklaring kan afgeven moet u beschikken over de volgende gegevens:

  • Een gemotiveerde beschrijving van de noodzaak en haalbaarheid van de verlenging;
  • Een liquiditeitsbegroting voor 2 jaren, inclusief uitgangspunten en aannames waarop de begroting is gebaseerd;
  • Een opgave van voor de onderneming specifieke omstandigheden die gerede twijfel over het handhaven van de continuïteits-veronderstelling van de onderneming kan opleveren.

Hoewel het derdenverklaringen betreft die kwalificeren als overige opdracht, dient u als accountant wel voldoende werkzaamheden te verrichten voordat deze verklaringen afgegeven kunnen worden.

De voorbeeldteksten van de derdenverklaringen en de bijbehorende werkprogramma’s zijn inmiddels terug te vinden in onze kennisbank.

Mocht u vragen over deze verklaringen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Dick Lokerse of Guus de Vries.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

Expertise: kwaliteitstoetsen
en -beheersing en
werkprogramma’s

Ik adviseer en begeleid accountantskantoren o.a. bij de opzet en beheer van het kwaliteitssysteem, bij kwaliteitstoetsingen en bij evaluatie van stelsel van kwaliteitsbeheersing. Ik help bij het oplossen van vraagstukken externe verslaggeving én het opzetten en onderhouden van werkprogramma’s.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

Expertise: regelgeving accountancy

Als adviseur, waarnemer en docent help ik accountants bij dagelijkse, maar ook complexe vraagstukken. Door mijn jarenlange ervaring is geen vaktechnische vraag mij te gek.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken