HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

TOFA (Tijdelijke Overbrugging Flexibele Arbeiders)

Voor wie is de regeling bedoeld?

De regeling is bedoeld voor werknemers die een flexibel arbeidscontract hebben en door de corona maatregelen een belangrijk deel van hun inkomen kwijt zijn geraakt. Aan hen kan dan over de maanden maart, april en mei 2020 een tegemoetkoming worden verstrekt.

Door welke instantie wordt de regeling uitgevoerd?

De regeling gaat uitgevoerd worden door het UWV. En naar verwachting zal een aanvraag ingediend kunnen worden na 22 juni 2020.

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen?

Er zijn duidelijke criteria gesteld waaraan voldaan moet worden bij deze tegemoetkoming:

  1. Er moet in februari tenminste € 400 aan loon (=SV-loon)  genoten zijn.
  2. In maart moet tenminste € 1 aan loon (=SV-loon)  genoten zijn.
  3. Het loon (=SV-loon)   over april 2020 was maximaal € 550
  4. Ten opzichte van februari 2020 moet het loon (=SV-loon)  over april tenminste 50% lager zijn.
  5. Door dat inkomensverlies is er in april 2020 geen substantieel inkomen meer uit loon.
  6. De aanvrager moet verklaren dat de TOFA bijdrage noodzakelijk is om in de kosten van levensonderhoud te voor zien.
  7. De aanvrager moet verklaren dat geen andere uitkering of inkomensvoorziening wordt ontvangen.
  8. De aanvrager moet op 1 april 2020 tenminste 18 jaar oud zijn maar nog niet AOW-gerechtigd

Ter verduidelijking:

Voor het loonbegrip wordt aansluiting gezocht bij Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV). Het gaat dus om werknemers met een arbeidsovereenkomst en werkenden op grond van een fictieve dienst betrekking. Voor deze regeling is van belang dat er sprake is van verzekeringsplicht voor WW, ZW en/of WIA.

Dat betekent dat stagiaires (verzekerd voor ZW) er wel onder vallen, maar personen die een uitkering ontvangen met het kenmerk “uit vroegere dienstbetrekking” niet. DGA’s vallen ook niet in de doelgroep.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 550 per maand voor de maanden maart, april en mei 2020.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken