HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:

NOW en een gebroken boekjaar

Situatie

Eén van uw klanten hanteert een gebroken boekjaar, van 1 mei tot en met 30 april. Deze klant wil gebruik maken van de NOW regeling.

Vraag: Kan bij de aanvraag en afrekening van de NOW voor de bepaling van de omzet daling gebruik worden gemaakt van de omzet zoals die is opgenomen in de jaarrekening?

Antwoord: Nee, dat is niet mogelijk.

Het kan niet omdat de NOW regeling spreekt over een omzetdaling in de referentieperiode ten opzichte van de jaaromzet 2019. Deze omzet zal niet af te leiden zijn uit één jaarrekening. U zult dus op een andere wijze deze jaaromzet moeten bepalen.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken