HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over coronamaatregelen

Er is op dit moment weinig nieuws uit Den Haag te melden over de Corona steunregelingen. Onderstaand de belangrijkste zaken van de afgelopen week.

1. Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Flexibele arbeidskrachten kunnen vanaf 22 juni via het UWV een aanvraag kunnen doen voor de TOFA.
Flexwerkers die aan de voorwaarden voldoen kunnen straks een bruto tegemoetkoming van € 550 per maand ontvangen over de maanden maart, april en mei. De voorwaarden zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

2. Aandachtspunten NOW

Vooralsnog worden de NOW 1 en de NOW 2 als aparte regelingen beschouwd. Dit betekent dat voor de NOW 2 een nieuwe aanvraag ingediend moet worden. Belangrijke data zijn:

 • Uiterlijk 5 juni 2020 dienden de aanvragen voor de NOW1 regeling ingediend te zijn
 • Vanaf 6 juli 2020 kunnen de aanvragen voor de NOW 2 ingediend worden
 • Na 7 september 2020 kunnen de subsidie afrekeningen worden ingediend.

De inhoud van de controleprotocollen en van de specifieke standaarden is nog steeds niet bekend. Natuurlijk komen wij zo  spoedig mogelijk na het bekend worden met praktische werkprogramma’s.

Voorbereiding afrekening NOW 1 en aanvraag NOW 2
Wel is bekend welke gegevens noodzakelijk zijn voor de afrekening van de NOW 1 en de aanvraag van NOW 2. Het is verstandig om alvast te starten met het verzamelen van de gegevens. Dan kunt u tijdig behulpzaam zijn bij het opstellen van de afrekening NOW 1 en de aanvraag NOW 2.

Afrekening NOW1

 • Loonsom januari.
 • Loonsommen maart, april en mei.
 • Lonen boven € 9.583 per werknemer in de maanden maart tot en met april.
 • Lonen van werknemers waarvoor die in de periode maart tot en met mei een ontslag vergunning bij het UWV is aangevraagd.
 • Omzet 2019. Houdt er bij klanten met een gebroken boekjaar rekening mee dat de regeling spreekt over de (kalender-)JAARomzet 2019. Dat zal een ander bedrag zijn dan de omzet in de jaarrekening.
 • Gerealiseerde omzetten gekozen referentie maanden.
 • Eventueel in de referentie maanden ontvangen subsidies.

Aanvraag NOW 2

 • Loonsom maart
 • Omzet 2019
 • Inschatting van de te realiseren omzet in de referentieperiode.
 • Als NOW 1 is aangevraagd, dan moet de (omzet-)referentieperiode van de aanvraag NOW 2 aansluiten op die van NOW 1.

3. TOZO

Voor de TOZO regeling is een tweede ronde gestart op 1 juni 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er moet nu wel rekening gehouden worden met het inkomen van de partner.
 • Het bedrag dat geleend kan worden onder deze regeling is € 10.157. Is onder de eerste regeling al een bedrag geleend, dan kan het geleende bedrag aangevuld worden. Vooralsnog lijkt het er op dat dat er in totaal € 10.157 kan worden geleend.

De regeling is voor wat betreft de voorwaarden voor de tweede ronde vrijwel gelijk aan die van de eerste ronde. Het blijft van belang om bij de aanvraag vast te stellen of voldaan wordt aan de voorwaarden. De voorwaarden zijn te vinden op de website van RVO.

4. TOGS/TVL

De TOGS regeling is vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (ook genoemd: TVL). Deze regeling loopt voor een periode van vier maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. De aanvragen kunnen ingediend worden per eind juni. Een definitieve datum is nog niet bekend.

Wij zijn benieuwd naar de wijze waarop de vereiste omzetdaling berekend moet worden. Wij volgen de berichtgeving en zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de details. Op dit moment is de informatie te vinden op de website van RVO.

5. Klein Krediet Corona

De regeling  is inmiddels goedgekeurd door de Europese Commissie.

De overheid staat hierbij voor 95% garant voor leningen tussen € 10.000 en € 50.000 die kleinere bedrijven willen afsluiten bij banken en financieringsinstellingen om de coronacrisis te overleven.

Het kabinet maakte de regeling begin mei bekend. In ieder geval Rabobank, ABN Amro, ING, de Volksbank en Triodos hebben beloofd op deze manier leningen aan ondernemingen te verstrekken.

Het steunprogramma kwalificeert voor de Europese staatssteunregels die tijdelijk zijn versoepeld door de coronacrisis. Sectoren die niet in aanmerking komen zijn onder andere: commercieel vastgoed, aquacultuur en visserij.

Voorwaarden KKC-regeling
De banken verstrekken leningen met een maximale rente van 4% en maximale looptijd van 5 jaar. Daarnaast betalen ondernemers een eenmalige premie van 2% aan de Staat als vergoeding. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij de KVK voor 1 januari 2019.

De Rabobank biedt bovendien – via haar dochterbedrijf Fundr – aanvullend standaard een aflossingsvrije periode voor het eerste jaar.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken