HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Toepassing van het autokostenforfait vanaf 2017

Het autokostenforfait voor auto’s van de zaak, die ook privé worden gebruikt, is met ingang van 1 januari 2017 aanzienlijk vereenvoudigd. De nieuwe regeling geldt alleen voor auto’s waarvoor in 2017 een kenteken is afgegeven. De bijtelling bedraagt voor alle auto’s 22% van de catalogusprijs. Alleen voor volledig elektrisch aangedreven auto’s geldt een verlaagde bijtelling van 4%.

In de praktijk blijkt dat een aantal mensen in 2016 nog een auto met 25% bijtelling heeft gekocht met de veronderstelling dat de bijtelling voor deze auto vanaf 2017 naar 22% zou worden verlaagd. De wetgever heeft hier door middel van overgangsrecht een stokje voor gestoken. Voor auto’s waarvoor al voor 2017 een kenteken is afgegeven blijven de bijtellingspercentages van de jaren voor 2017 van toepassing. Het voorgaande geldt ook voor zogenoemde voorraadauto’s. Deze worden vaak aan het eind van een kalenderjaar nog “op kenteken” gezet en aan het begin van het volgende kalenderjaar met korting aangeboden. Wie in 2017 een nieuwe auto koopt, waarvoor al in 2016 een kenteken is afgegeven, moet daarom rekening houden met bijtelling volgens de in 2016 geldende percentages. Voor de zogenoemde milieuvriendelijke auto’s is dit nog steeds voordelig. In 2016 golden voor deze auto’s immers lagere bijtellingspercentages dan 22.

Op grond van de in 2016 geldende regels blijft de lagere bijtelling voor de zogenoemde milieuvriendelijke auto’s gedurende een periode van 60 maanden, gerekend vanaf de eerste tenaamstelling van het kenteken, van toepassing.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken