HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Afschaffing pensioen eigen beheer in 2017

Eind vorig jaar is de stemming in de Eerste Kamer over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer op het laatste moment uitgesteld. Hierdoor is de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2017 niet gehaald. De definitieve keuze om het pensioen in eigen beheer af te kopen, om te zetten in een oudedagsverplichting of premievrij in stand te houden, moest daardoor ook later worden gemaakt.

Staatssecretaris Wiebes had om uitstel verzocht vanwege een mogelijke tegenvaller in de vennootschapsbelasting. Inmiddels heeft onderzoek opgeleverd dat deze tegenvaller niet optreedt. Wel is gebleken dat het wetsvoorstel voor een beperkte groep DGA’s tot gevolg heeft dat de fiscale aftrek van lasten van toekomstige indexatie van het pensioenen niet altijd mogelijk is. Dit vindt de staatssecretaris te streng en niet geheel rechtvaardig. Daarom wordt met de novelle de (voorwaardelijke) aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van pensioenen mogelijk gemaakt. Bij afkoop van het pensioen kan de last in één keer worden genomen. Bij omzetting in een oudedagsverplichting is ervoor gekozen om de lasten in gelijke jaarlijkse delen in aanmerking te nemen.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel bevatte een coulanceperiode van drie maanden. Deze periode gaat nu lopen vanaf het moment dat het wetsvoorstel in werking treedt. In deze periode kunnen de noodzakelijke keuzes voor het pensioen in eigen beheer (afkopen of omzetten) worden gemaakt.

Het parlement moet het wetsvoorstel nog behandelen. Verwacht wordt dat de Eerste Kamer op 7 maart 2017 over het wetsvoorstel zal stemmen. Daarna wordt de gewijzigde wetgeving van kracht.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken