HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Tijdelijk meer werken: een lage of hoge WW-premie?

Is er sprake van een tweede contract?

02-12-2021 | Kampt uw organisatie tijdelijk met veel drukte, of bent u voor bepaalde tijd op zoek naar vervanging van een van uw medewerkers? Dan kunt u uw vaste medewerker met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vragen om tijdelijk meer te werken. Waarbij u het arbeidscontract voor zekere tijd uitbreidt naar meer uren.

Doorgaans wordt dit vastgelegd in een addendum op de arbeidsovereenkomst. Gaat het duidelijk om een vooraf vastgestelde periode dan houdt de tijdelijke uitbreiding van uren ook op op het aangegeven moment. U kunt overigens niet eindeloos de uren tijdelijk uitbreiden, doorgaans wordt hiermee aangesloten bij de ketenregeling. Het hangt uiteraard ook van de omstandigheden af of deze tijdelijke uitbreiding wel als tijdelijk kan worden beschouwd.

Twee arbeidsovereenkomsten

Betekent een tijdelijke uitbreiding ook dat er een nieuw, tweede, contract gesloten wordt? Juridisch is dit niet het geval. Hoewel het een belangrijke kernbepaling is in de arbeidsovereenkomst, wil dit nog niet zeggen dat deze aanpassing een tweede contract veroorzaakt bovenop de oorspronkelijke overeenkomst. Wezenlijk wijzigt de inhoud van het contract niet, dus er wordt geen tweede contract aangenomen. Dit kan alleen anders als er sprake is van twee verschillende functies.

De fiscus ging echter anders om met de tijdelijke uitbreiding van uren. Het ‘Kennisdocument Premiedifferentiatie WW’, het document van de belastingdienst waarin zij de juridische situaties uitlegt die vallen onder de hoge of lage premie, was duidelijk. Hier staat in dat de tijdelijke uitbreiding van de uren een tweede contract is, waardoor er een hoge premie van toepassing is voor de uren van de tijdelijke uitbreiding.

Flexibiliteit binnen de lage WW-premie

De Centrale Raad van Beroep heeft onlangs beslist dat deze situatie juridisch niet houdbaar is. Zoals u terug kunt lezen in deze uitspraak.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit ook erkend.

Wat betekent dit?

Dit heeft tot gevolg dat alle werkgevers die op grond van deze bepaling een hoge premie hebben betaald vanwege de tijdelijke uitbreiding, dit kunnen corrigeren met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. In het voornoemde kennisdocument wordt aangegeven hoe dit kan. Vooralsnog is er geen gewijzigde versie bekend, maar zodra deze is aangepast berichten wij u nader.

De regelgeving zal echter worden aangepast per 1 januari 2023. Dit betekent dat u als werkgever zonder kostenverhoging tijdelijk uren kunt uitbreiden. Dit scheelt op die uren weer 5%.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken