HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

CAO-wijzigingen december 2021

03-13-2021 | De volgende CAO’s zijn gewijzigd per 1 december 2021. Wij hebben principe-akkoorden niet meegenomen. Mochten er nog vragen zijn over de CAO-wijzigingen, dan kunt u contact opnemen met Henk-Jan Reef.

CAO naamOmschrijving
Levensmiddelenbedrijf (detail)
Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,50%
Houtverwerkende industrie
Loonsverhoging structureel 3 in %: 0,50%
Bouw & Infra
Loonsverhoging éénmalig 1 in % 1% naar rato van de duur van het dienstverband in 2021
Bouw & Infra – UTA
Loonsverhoging éénmalig 1 in % 1% naar rato van de duur van het dienstverband in 2021
Apothekers in dienstverband
Loonsverhoging éénmalig 1 in %: 1%. Gerekend over de in 2021 tot en met de maand december genoten bruto maandsalarissen inclusief vakantiegeld, bij de werkgever waar hij/zij per 1 december 2021 in dienst is
Tentoonstellingsbedrijven
Loonsverhoging éénmalig 1 in €: 1 x 150 euro per 1-12-2021
Zoetwarenindustrie
Loonsverhoging éénmalig 1 in €: 1 x 200 euro per 1-12-2021
Groothandel in bloembollen
Loonsverhoging éénmalig 1 in €: 1 x 250 euro per 1-12-2021. Eenmalig € 250,00 netto. Betaling in december 2021 (voorwaarden eindejaarsbonus/compensatie thuiswerken kantoorpersoneel). De eenmalige uitkering staat los van de eindejaarbonus die in december kan worden uitgekeerd
Museum (v/h Rijksmuseum verzelfstandigde)
Loonsverhoging éénmalig 1 in €: 1 x 1.000 euro per 1-12-2021 bruto
Gemeenten
Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50%
Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL en GHP) (vh Groothandel in levensmiddelen)
Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50%
Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen
Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50%
Visdetailhandel (vh Vishandel)
Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00%

De volgende CAO’s zijn gewijzigd per 1 november 2021. Wij hebben principe-akkoorden niet meegenomen.

CAO naamOmschrijving
Gemeenten
Loonsverhoging éénmalig 1 in €: € 1.200,00 per 3-11-2021 waarvan € 300,00 corona onkostenvergoeding, voor iedere werknemer die op 3-11-2021 in dienst is

Cursus CAO en Bedrijfstakpensioenfondsen

Een groot deel van de Nederlandse werknemers valt onder de werkingssfeer van een cao of van een bedrijfstak­pensioenfonds. De kans is dus erg groot dat een werkgever volgens een cao moet verlonen of premies dient af te dragen aan een bedrijfstakpensioenfonds (BPF).

Bent u als adviseur op dit gebied nog niet volledig op de hoogte? In de cursus CAO en Bedrijfstak­pensioenfondsen, op 14 december aanstaande, bespreken wij alle ins en outs op het gebied van CAO en BPF.

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken