HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Ontslag wegens LinkedIn-berichten over corona

01-12-2021 | De invloed van sociale media op arbeidsrelaties wordt steeds groter. Zo worden medewerkers vaak geworven via sociale media én controleren werkgevers de sociale media van sollicitanten voorafgaand aan een sollicitatiegesprek. Ook maken veel werkgevers gebruik van sociale media protocollen, die vastleggen welke uitingen op sociale media wel en niet getolereerd worden.

In deze kwestie gaat het over een zorgmedewerker die wordt ontslagen nadat zij allerlei kritische berichten over de coronapandemie en met name het vaccinatiebeleid heeft geplaatst op LinkedIn. Haar werkgever voert juist een actief vaccinatiebeleid en verzorgt onder meer zelf de vaccinatie van bewoners.

Wat speelde er?

In een uitspraak van de Rechtbank Gelderland van afgelopen zomer werd een werknemer uiteindelijk ontslagen vanwege haar uitingen op LinkedIn, die volgens de rechter ‘ernstig verwijtbaar’ waren.

In 2020 werkt werkneemster als beleidsmedewerker bij een zorginstelling. De zorginstelling houdt zich aan de coronaregels van de overheid en voert een actief vaccinatiebeleid. Medewerkers van de zorginstelling verzorgen onder meer zelf de vaccinaties van bewoners.

Werkneemster ontkent COVID19

De zorginstelling komt erachter dat de werkneemster berichten op LinkedIn plaatst, waarbij zij de ernst van COVID19 ontkent, allerlei complottheorieën beschrijft en waarschuwt voor de gevolgen van – de volgens haar levensgevaarlijke – vaccinatie.

Aangezien op LinkedIn haar naam is gekoppeld aan haar werkgever, verzoekt de werkgever haar om te stoppen met het plaatsen van dergelijke berichten. De werkneemster geeft aan deze berichten onder de vrijheid van meningsuiting vallen en er ontstaat een conflict. Partijen proberen door middel van een mediation een beëindiging met wederzijds goedvinden af te spreken, maar komen er niet uit.

Ontbindingsverzoek

Werkneemster blijft nieuwe berichten plaatsen en gaat daarin steeds verder. Zo maakt zij vergelijkingen met de Jodenvervolging en noemt zij het vaccineren een ‘oorlogsmisdaad’.

De werkgever geeft aan dat deze berichten niet onder de vrijheid van meningsuiting van werkneemster vallen, althans dat deze vrijheid begrensd is aangezien haar LinkedIn-account niet losgezien kan worden van haar werkgever.

De werkgever dient een verzoek in bij de Rechtbank Gelderland om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van (onder meer) verwijtbaar gedrag van de werkneemster. De rechter geeft in zijn uitspraak aan dat de vrijheid van meningsuiting wordt begrensd door de verplichting van werknemer om zich als ‘goed werknemer’ te gedragen.

Daarvoor worden vier criteria gehanteerd:

  1. De aard van de meningsuiting.
  2. De motieven van de werknemer.
  3. De schade die de werkgever door de uitingen lijdt.
  4. De zwaarte van de opgelegde sanctie.

Ontslag na LinkedIn-berichten over corona

De rechter geeft aan dat de werkneemster op zich wel mag deelnemen aan de maatschappelijke discussie omtrent COVID19, ook op LinkedIn. Maar met het plaatsen van berichten die specifiek gericht zijn tegen organisaties die een actief vaccinatiebeleid voeren, zoals haar werkgever, waarin zij deze mensen oorlogsmisdadigers noemt, vaccineren als genocide wordt bestempeld en waarbij zij vergelijkingen trekt met de Jodenvervolging, gaat zij volgens de rechter een grens over.

Temeer aangezien deze werkneemster een beleidsfunctie vervult en wetenschappelijk is opgeleid, zou zij de discussie op een wetenschappelijk niveau moeten voeren. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, waarbij de werkgever wel een transitievergoeding betaalt, maar geen billijke vergoeding.

Advies & contact

Heeft u vragen over sociale mediabeleid, bijvoorbeeld hoe u dit in een personeelshandboek kunt opnemen? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken