HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over corona (steun)maatregelen

30-11-2021 | Als gevolg van de nieuw afgekondigde beperkende maatregelen heeft het kabinet besloten de steunmaatregelen uit te breiden. Zo komt de NOW terug en wordt de TVL-regeling aangepast. Ondernemers krijgen meer tijd om belastingschulden te voldoen en er komt een extra steunpakket voor de culturele en creatieve sector.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Er komt voor de maanden november en december 2021 loonsteun, de NOW 5. De nu bekende voorwaarden voor de regeling zijn:

  • Een omzetdaling van tenminste 20%;
  • De referentiemaand is de loonsom september 2021;
  • Het vergoedingstarief is net als bij NOW 4 85%.

Vooralsnog is het streven dat de aanvraag voor subsidie ingediend kan worden in december 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL-steun voor het vierde kwartaal 2021 heeft de volgende kenmerken:

  • Een omzetdaling van tenminste 30% ten opzichte van vierde kwartaal 2019 of eerste kwartaal 2020;
  • Het subsidiepercentage wordt 100%, dit was 85%;
  • De steun is gebaseerd op de norm voor vaste lasten per SBI-code.

De TVL-steun kan aangevraagd worden zodra de regeling door de Europese Commissie is goedgekeurd.

Belastingmaatregelen

Het bestaande belastinguitstel wordt verlengd tot eind 2021. De invorderingsrente blijft tot 1 juli 2022 op 0,01%. Per die datum wordt 1% in rekening gebracht. Voorzover nu bekend stijgt de invorderingsrente per 1 januari 2023 naar 2% en per 1 januari 2024 naar 4%.

Meer informatie

De overheidsinformatie over de steunmaatregelen is te vinden op www.rijksoverheid.nl/steunpakket

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken