HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Teruggaaf van btw op vooruitbetalingen voor zonnepanelen

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs een goedkeurend besluit genomen over de teruggaaf van btw bij de aanschaf van zonnepanelen door particulieren. Per 1 januari 2023 wordt het btw-tarief voor zonnepanelen die worden geplaatst op of bij woningen verlaagd tot 0%.

Vanaf die datum is het voor particulieren meestal niet meer zinvol om zich voor een teruggaaf btw bij de Belastingdienst aan te melden als btw-ondernemer. Aanmelding als btw-ondernemer kan achterwege blijven als de omzet per kalenderjaar niet meer dan € 1.800 per jaar bedraagt (zie: Besluit registratiedrempel Kleine ondernemers). Is de omzet hoger, dan moet de ondernemer zich melden. Blijft de omzet lager dan € 20.000, dan kan toepassing van de KOR worden gevraagd.

Voor particulieren die in 2022 een vooruitbetaling doen voor zonnepanelen die pas in 2023 worden geleverd kan een nadeel ontstaan. In het factuurbedrag is 21% btw opgenomen, ook als het een voorschot betreft. Op facturen die in 2023 worden ontvangen zal 0% btw worden berekend. Om de btw van 2022 te kunnen terugkrijgen moet de particulier zich bij de Belastingdienst als ondernemer melden. Om te voorkomen dat over de levering van stroom btw moet worden afgedragen kan hij tegelijk met de aanmelding een beroep doen op de KOR. Die kan niet eerder dan 1 januari 2023 in gaan. Of de btw kan worden afgetrokken wordt bepaald op het moment van ingebruikneming. Is dat moment in 2023 en valt de zonnepaneelhouder onder de KOR, dan bestaat geen aftrekrecht. Dit nadeel zou kunnen worden voorkomen door de KOR pas op 1 januari 2024 te laten ingaan, maar dan moet btw worden aangegeven en afgedragen over de geleverde stroom.

De staatssecretaris vindt het ongewenst dat de zonnepaneelhouders die in 2022 een vooruitbetaling doen administratief en financieel in een slechtere positie komen dan degenen die levering en betaling in 2023 kunnen realiseren. Daarom heeft hij in het goedkeurende Besluit de volgende tekst opgenomen:

Goedkeuring

Voor de particuliere zonnepaneelhouder die in het jaar 2022 de keuze maakt voor de Kleineondernemersregeling met ingang van 1 januari 2023, keur ik onder voorwaarden goed dat btw over vooruitbetalingen in het jaar 2022 voor zonnepanelen voor teruggaaf in aanmerking komt. Bovendien keur ik goed dat die btw teruggaaf in stand blijft bij de ingebruikname van de zonnepanelen in 2023.

Voorwaarden

Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

  • De factuurdatum van de vooruitbetaling van de zonnepanelen moet in het jaar 2022 liggen;
  • De leverancier/installateur heeft 21% btw op de factuur vermeld; en
  • Bij de levering en installatie van de zonnepanelen in het jaar 2023 wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van het btw-nultarief.

Een zonnepaneelhouder die in 2022 een vooruitbetaling inclusief btw doet voor in 2023 te leveren zonnepanelen moet zich nog wel als btw-ondernemer melden. Hij kan bij de aanmelding direct opteren voor de KOR. De btw op de factuur uit 2022 kan worden teruggevraagd. Op grond van de goedkeuring hoeft deze btw bij ingebruikneming in 2023 niet te worden terugbetaald.

Vanaf 2023 vermelden de facturen voor zonnepanelen op woningen 0% btw. Aanmelden en opteren voor de KOR is dan niet nodig, tenzij de omzet per kalenderjaar meer is dan € 1.800.

Besluit van 30 november 2022, nr. 2022-26848

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

06 23 61 57 21
jw.kemper@extendum.nl

Expertise: o.a. herstructurering, vennootschapsbelasting en echtscheidingen

Ik ben graag bezig met fiscale advisering van MKB-accountants en hun cliënten. Het is fascinerend om te zien hoezeer de fiscaliteit invloed heeft op vele aspecten van het financiële leven van ondernemers en particulieren. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur

088 55 123 00
c.vanhouten@extendum.nl

Expertise: o.a. inkomstenbelasting, herstructurering en estate planning

Ik ben een gedreven fiscalist en financieel planner met de wens van de cliënt op de eerste plaats. De weg naar de meest passende oplossing is mijn feestje.

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken