HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona belastingschulden in 7 i.p.v. in 5 jaar voldoen

Een deel van de ondernemers kan corona belastingschulden in 7 i.p.v. in 5 jaar voldoen. Dit geldt niet voor alle ondernemers. De regeling is bestemd voor in de kern financieel gezonde ondernemingen met een corona belastingschuld groter dan € 10.000. Ook een eenmalige betaalpauze van zes maanden en per kwartaal betalen in plaats van per maand wordt mogelijk.

Het kabinet wil ondernemingen die financieel gezond zijn en te maken hebben met tijdelijke aflossingsproblemen helpen.

Verlenging betaaltermijn van 5 naar 7 jaar

Welke bedrijven komen NIET in aanmerking?

  • bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaan;
  • bedrijven die een hoge (corona)belastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voorafgaand aan corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt;
  • bedrijven met een openstaande (corona)belastingschuld lager dan € 10.000

Wat moet u doen als u gebruik kunt en wilt maken van de verlenging?

  • een verzoek indienen bij de Belastingdienst;
  • in het verzoek moet onderbouwd worden dat de schuld niet binnen 5 maar wel binnen 7 jaar afgelost kan worden.

Wanneer kan een verzoek gedaan worden?
Een verzoek voor verlenging van de looptijd kan gedurende hele looptijd van de betalingsregeling ingediend worden.

Wat gebeurt er met het verzoek?
De Belastingdienst zal het verzoek toetsen. Wanneer de schuld groter is dan € 50.000 wordt meer onderbouwing gevraagd dan bij een schuld lager dan € 50.000.

Per kwartaal betalen
Om hiervan gebruik te maken moeten ondernemers een schriftelijk verzoek indienen waaruit de aflossingsproblemen blijken.

Betaalpauze van 6 maanden voor corona belastingschulden

De voorwaarden zijn:

  • de regeling geldt voor ondernemers met corona belastingschulden;
  • de betaalpauze is eenmalig en bedraagt maximaal 6 maanden;
  • om in aanmerking te komen voor de betaalpauze moet de ondernemer een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen waaruit aflossingsproblematiek blijkt;
  • de ondernemer moet de reguliere betalingsverplichtingen (bijvoorbeeld de maandelijkse afdracht omzetbelasting en loonheffingen) vanaf 1 april 2022 zijn nagekomen.

Ondernemers zijn 1 oktober 2022 gestart met het aflossen van de belastingschuld die ze tijdens de COVID-19 pandemie hebben opgebouwd.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur

088 55 123 00
c.vanhouten@extendum.nl

Expertise: o.a. inkomstenbelasting, herstructurering en estate planning

Ik ben een gedreven fiscalist en financieel planner met de wens van de cliënt op de eerste plaats. De weg naar de meest passende oplossing is mijn feestje.

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

06 23 61 57 21
jw.kemper@extendum.nl

Expertise: o.a. herstructurering, vennootschapsbelasting en echtscheidingen

Ik ben graag bezig met fiscale advisering van MKB-accountants en hun cliënten. Het is fascinerend om te zien hoezeer de fiscaliteit invloed heeft op vele aspecten van het financiële leven van ondernemers en particulieren. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend.

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken