HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

RVT sluit convenant met BFT

Recent is door de Raad voor Toezicht van de NBA (RvT) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een convenant gesloten. Kern van dit convenant is dat het BFT accountantskantoren niet meer zal bezoeken voor het reguliere toezicht op de naleving van de Wwft. Dit reguliere toezicht is nu ondergebracht bij de RvT.

Concreet betekent dat bij een toetsing van een accountantseenheid door de RvT meer nog dan nu al gebeurt gekeken zal worden naar de nalevingsaspecten rondom de WWFT.

Dit betreft in ieder geval het volgende:

  1. Is voldaan aan de jaarlijkse (bij)scholingsverplichting zoals beschreven in art 35 van de Wwft?
  2. Is binnen de accountantseenheid een procedure beschikbaar die toeziet op de naleving van de Wwft?
  3. Op welke wijze is de uitvoering van het clientonderzoek vormgegeven en hoe is de continue monitoring zichtbaar?
  4. Is binnen de accountantseenheid een procedure vastgelegd waarmee geconstateerde ongebruikelijke transacties worden gemeld?

Het BFT is niet volledig uit beeld. Zij kunnen een onderzoek starten als er aanwijzingen zijn voor overtredingen van de Wwft.

De meeste kantoren besteden al voldoende aandacht aan de naleving van de vereisten uit de Wwft en de vastlegging daarvan in het dossier. Wij hebben in onze Vaktechnische Bijeenkomsten (VTB) al vaker gewezen op de impact die de Wwft heeft op de dienstverlening door accountants. Dit convenant zorgt ervoor dat wij zeker in de eerstvolgende VTB het onderwerp Wwft weer op de agenda zetten. Wij zullen dan bespreken wat de praktische gevolgen zijn van dit convenant.

Zodra er een datum bekend is van de Vaktechnische Bijeenkomst in 2023 zullen wij u hierover informeren via de website en nieuwsbrief. Krijgt u onze Opleidingen Nieuwsbrief nog niet? U kunt zich hier aanmelden: Opleidingen Nieuwsbrief

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

Expertise: regelgeving accountancy

Als adviseur, waarnemer en docent help ik accountants bij dagelijkse, maar ook complexe vraagstukken. Door mijn jarenlange ervaring is geen vaktechnische vraag mij te gek.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

Expertise: kwaliteitstoetsen
en -beheersing en
werkprogramma’s

Ik adviseer en begeleid accountantskantoren o.a. bij de opzet en beheer van het kwaliteitssysteem, bij kwaliteitstoetsingen en bij evaluatie van stelsel van kwaliteitsbeheersing. Ik help bij het oplossen van vraagstukken externe verslaggeving én het opzetten en onderhouden van werkprogramma’s.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken