HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Sollicitant even Googelen?

Even het Twitter-account of Facebook-profiel van een (potentiele) werknemer checken is, volgens de Autoriteit Persoonsgegevens, niet toegestaan. Zij verwijst daarbij naar een recent rapport van de Artikel 29-werkgroep, een onafhankelijk adviesorgaan van o.a. de Europese privacy toezichthouder.

Dat een sollicitant of werknemer een openbaar profiel heeft en geen gebruik maakt van de privacy instellingen, is geen vrijbrief om te grasduinen in zijn profiel of hem te googelen. Zelfs niet als hij daarvoor toestemming heeft gegeven. Het feit dat het belang van de (potentiële) werknemer te groot is maakt dat er moeilijk ‘nee’ gezegd kan worden en dan is er geen sprake meer van ‘vrije toestemming’ zoals de privacywetgeving eist. Een werkgever mag werknemers alleen screenen als er specifieke risico’s in samenhang met de functie zijn. De werknemer moet dan geïnformeerd worden dat de werkgever gaat screenen.

De werkgever vraagt te allen tijde toestemming en kan het specifieke belang aantonen.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

In de training Vaktechnische Actualiteiten in het 4e kwartaal van dit jaar zullen wij nader ingaan op de impact hiervan op de accountantspraktijk.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken