HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Handhaving Wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verder uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2018. U hoeft als opdrachtgever en opdrachtnemer daardoor geen boetes, correctieverplichtingen of naheffingen te vrezen, wanneer achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dit geldt voor de tijdvakken na 1 mei 2016. Tot deze datum kon immers nog gebruik worden gemaakt van de VAR.

Oorspronkelijk was de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2018. Omdat het nieuwe kabinet hier opnieuw keuzes in zal moeten maken, kiest staatssecretaris Wiebes voor het uitstellen van de handhaving met nog een halfjaar. U krijgt zo voldoende tijd om uw werkwijze aan te passen.

Het uitstellen van de handhaving wil niet zeggen dat er geen toezicht zal worden uitgeoefend. De Belastingdienst zal hier een coachende rol vervullen door voorwaartse aanwijzingen te geven. Dit betekent dat de Belastingdienst aan de opdrachtgever en opdrachtnemer suggesties zal doen om de feitelijke manier van werken in overeenstemming te brengen met de gesloten overeenkomst.

Niet voor kwaadwillenden

Het uitstel van de handhaving geldt niet voor kwaadwillenden. Wie kwaadwillend is, laat opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid ontstaan of voortbestaan, als hij/zij weet ‒ of had kunnen weten ‒ dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. De handhaving richt zich nu eerst op de ernstigste gevallen, waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Merkt de Belastingdienst iemand aan als kwaadwillend, dan wordt wel handhavend opgetreden. De Belastingdienst kan dan correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen. Uit eerdere berichten volgt dat de Belastingdienst tot nu toe slechts 10 kwaadwillenden in onderzoek heeft.

Beoordeling modelovereenkomsten

U kunt in de tussentijd gewoon gebruik blijven maken van bestaande modelovereenkomsten. Het is niet nodig om – in afwachting van de herijking – nieuwe (model)overeenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst. Wie toch een overeenkomst ter beoordeling aanbiedt, wordt gewoon geholpen.

Modelovereenkomst niet verplicht

Partijen die werken op basis van een goedgekeurde overeenkomst hebben de zekerheid dat hun arbeidsrelatie niet als dienstbetrekking wordt aangemerkt. Voorwaarde is dat feitelijk ook wordt gewerkt overeenkomstig de overeenkomst. Het gebruik van een goedgekeurde overeenkomst is, evenals dat het geval was met de VAR, niet verplicht. Indien niet wordt gewerkt met een goedgekeurde overeenkomst zal de Belastingdienst in een voorkomend geval op basis van feiten en omstandigheden moeten aantonen dat wel sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken