HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Slapende dienstverbanden

In een korte tijd zijn er twee uitspraken geweest waarbij de rechter de werkgever voor het blok heeft gezet. De rechter heeft aangegeven dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een zieke medewerker, die langer dan 2 jaar ziek was, moest beëindigen. Over één van deze zaken berichtten wij u al eerder aan het begin van het jaar.

Het was slecht werkgeverschap om, vanwege financiële redenen, de werknemer zijn transitievergoeding te ontzeggen. Zeker met het feit dat de werkgever vanaf april 2020 deze transitievergoeding grotendeels gecompenseerd krijgt via het UWV.

Er zijn nu ook weer verschillende uitspraken die  de werkgever toch ontzien en het dienstverband in stand laten. Een rechter heeft zelfs vragen hierover gesteld aan de Hoge Raad. Het CNV heeft echter aangekondigd rechtszaken te starten tegen werkgevers.

Moeten werkgevers zich nu toch voorbereiden op claims van werknemers?

Ja en nee. Bij de uitspraken, waarbij de werkgever verplicht werd om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, ging het om werknemers die terminaal ziek waren of die tegen pensioengerechtigde leeftijd liepen. Bij de overige zaken was dit niet het geval. Dus de werkgever die dergelijke dienstverbanden slapend houdt zal mogelijk hiermee in aanraking komen. De overige werkgevers zullen nog even mogen wachten op de uitspraak van de Hoge Raad.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

088 55 123 00
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken