HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht recente aanpassingen Kennisbank

23-04-2019 | Nieuw model objectieve indicatoren en aangepast model jaarlijkse vragenlijst wwft

In het nieuwe model staan de objectieve indicatoren vermeld die gelden voor accountants en belastingadviseurs. De jaarlijkse vragenlijst Wwft is aangepast met betrekking tot de objectieve indicator “landen”.

23-04-2019 | Link stappenplan noclar nba

Via deze link kunt u het stappenplan NOCLAR benaderen. Dit stappenplan is een handig hulpmiddel op het moment van handelen als er sprake is van niet-naleven van wet- en regelgeving.

08-04-2019 | Aangepaste versie risicoanalyse cliëntonderzoek en cliëntprofiel

De volgende aanpassingen zijn verricht:

  • Er is onder 1.1 een vraag toegevoegd in hoeverre de cliënt c.q. iemand die verbonden is aan de cliënt voorkomt op een Nederlands, Europese en/of VN-sanctielijst;
  • Er is een paragraaf Sanctiewet toegevoegd met links ten aanzien van diverse websites betreffende de sanctiewet;
  • De definities in paragraaf 5 betreffende de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) zijn verduidelijkt;
  • Er zijn allerlei hyperlinks toegevoegd, waardoor het document handiger kan worden gebruikt.

08-04-2019 | Aangepaste versie bedrijfsbeschrijving beoordelingsopdrachten

Het formulier bedrijfsbeschrijving is op diverse punten aangepast. Het onderscheid tussen attentiepunten uit het administratieve proces, aandachtspunten voor het samenstellen en significante aangelegenheden is verduidelijkt.

C.J. (Cor) Jonkers RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 51 09 31 61
c.jonkers@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken