HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nieuw model Permanente Educatie voor MKB-accountants

Wijziging PE model

Sinds 1 januari 2019 is het al een feit voor de accountants bij de Big Four en de Belastingdienst: De wijziging van het PE model.

Waar het eerst een toetsing op basis van kwantitatieve criteria (40 PE punten) betrof, is er nu een centrale rol voor de kwalitatieve aspecten, die aansluiten bij de praktijk van de accountant en zijn kantoor. Voor MKB-accountants verandert het PE model per 1 januari 2021.

Naast de basis voor deze wijziging, die te vinden is in de VGBA (hetgeen op zich niet nieuw is), sluit naar onze mening de voorgenomen aanpassing van de permanente educatie systematiek ook beter aan bij de NVKS, waarin kwaliteit en kwaliteitsambitie centraal staan.
Wij juichen deze wijziging daarom toe.

Het voordeel van het kwantitatieve systeem is dat eenduidig vaststaat wat de norm is. Dit is namelijk 40 PE punten per jaar, waarbij aan een beperkt aantal aanvullende criteria moet worden voldaan. Tevens is de toetsing eenvoudig en duidelijk.

Vragen nieuw PE model

In het nieuwe PE model is de vaststelling van een “meetbare” norm en de wijze van toetsing naar onze mening nog niet duidelijk uitgewerkt.

Extendum is als organisatie nauw betrokken bij de kwaliteit van de kleinere accountantskantoren, waaronder ook zzp’ers. Het kenmerk van deze organisaties is dat zij een relatief breed dienstaanbod hebben. Naast accountancy is ook sprake van ook administraties (zowel financiële als salarisadministraties), fiscaliteit en diverse adviesdiensten.

Om op het vereiste kwaliteitsniveau te blijven zal de accountant (en zijn kantoor) zich moeten ontwikkelen op alle vakgebieden ten aanzien van de specifieke ontwikkelingen, de wet- en regelgeving en de technieken.

Aangezien in de voorschriften uitsluitend gesproken wordt over het kwaliteitsniveau is daarmee dus niet duidelijk of dat betekent dat jaarlijks de accountant zich verder moet bekwamen op alle vakgebieden of dat verdere diepgang in een beperkt aantal vakgebieden belangrijker is, waardoor wellicht jaarlijks niet alle vakgebieden aandacht krijgen. Dat leidt dus tot de vraag of het spreiden van de kennisvergaring over meerdere jaren gespreid mag worden?

In z’n algemeenheid is nog onduidelijk welke criteria bepalen of een PE portfolio als toereikend wordt beoordeeld door de NBA. Het verdient aanbeveling om– metname voor de kleinere accountantskantoren – meer handreikingen te krijgen ten aanzien van het behalen van het vereiste kwaliteitsniveau.

De NBA zal (op basis van een deelwaarneming) een beperkt aantal PE portfolio’s beoordelen. Daartoe is uitgebreide informatie over de accountant en zijn praktijk vereist. Wij vragen ons af op welke wijze deze informatie door de NBA wordt verzameld? En wat wordt deze informatie ook voor andere doeleinden binnen de NBA gebruikt dan wel aan anderen binnen de NBA beschikbaar gesteld?

Extendum PE-portfolio

Onze ambitie is om MKB-accountantskantoren kwalitatief te verbeteren. Wij werken daar dagelijks – samen met de betrokken accountants – met hart en ziel aan. Dit betekent ook dat wij onze MKB-accountants zullen ondersteunen bij een goede implementatie van het nieuwe PE model. En dat wij zullen faciliteren in het beschikbaar stellen van een praktisch en compleet PE-portfolio.

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken