HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Adressenbestanden KvK binnenkort niet meer zomaar te verkrijgen

De Kamer van Koophandel (KvK) stopt vanaf juli 2019 met de dienst ‘Adressenbestand Online’; het verkopen van bestanden met namen en adressen van zzp’ers en bestuurders. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de verkoop van die adressenbestanden in strijd met privacyregels.

De AP beveelt het ministerie Economische Zaken én Klimaat ((EZK) daarom aan de wet te wijzigen met als doel dat niet iedereen alle gegevens zomaar kan krijgen. Los van juridische interpretaties tussen wetgever en AP kiest KvK er zelf voor om dit product niet meer aan te bieden. Daarnaast gaat KVK al haar producten nader toetsen op privacyaspecten. Bekeken wordt of in bepaalde producten gegevens kunnen worden weggelaten, zonder dat KVK daarmee de huidige Handelsregisterwet overtreedt die juist verplicht om alle gegevens aan partijen openbaar te maken en het ter beschikking te stellen. Voor het einde van het jaar is deze toets gereed.

Volgens de huidige wet moet KVK de gegevens verstrekken aan iedereen die daarom vraagt, ongeacht het doel waarvoor gegevens worden gebruikt. De AP is echter van mening dat persoonsgegevens uit het Handelsregister niet mogen worden verstrekt voor de concrete commerciële belangen van een individueel bedrijf. Gebruik voor markt- en concurrentieanalyses en detectie van potentiële leveranciers- en zakenpartners is wel gewenst en moet wel beschikbaar blijven voor ondernemers.

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken