HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Slapend dienstverband wakker geschud (deel 2),
maar ook volledige compensatie

In de vorige editie hebben wij aangegeven dat de Hoge Raad vindt dat de werkgever verplicht kan worden een slapend dienstverband te eindigen. Hierbij zal de werkgever een transitievergoeding dienen te voldoen als ware de werknemer ontslagen was de dag na de periode van 2 jaar arbeidsongeschiktheid.

De Hoge Raad koppelt echter de hoogte van de transitievergoeding niet aan de compensatie die de werkgever krijgt van het UWV.

Dit kan dus uiteenlopen.

Ten eerste is de compensatie gemaximeerd tot het bedrag dat de werknemer in de arbeidsongeschiktheidsperiode aan loon heeft ontvangen. Dus wanneer een werknemer een vervroegde IVA uitkering ontvangt, dan bedraagt de transitievergoeding niet meer dan de werkgever aan ziektegeld heeft betaald.

Maar ook als het dienstverband eindigt in 2020. In 2020 wordt de transitievergoeding voor dienstverbanden langer dan 10 jaar en voor medewerkers ouder dan 50 jaar ( bij werkgever met meer dan 25 medewerkers) lager vastgesteld door de nieuwe rekenregels. Tegelijkertijd wordt ook de compensatieregeling van de transitievergoeding aangepast aan deze lagere transitievergoeding.

Als u als werkgever tot volgend jaar wacht om een bestaand slapend dienstverband te beëindigen, dan houdt de werknemer, volgens de Hoge Raad recht op de transitievergoeding die gold op het moment dat de arbeidsongeschiktheid 2 jaar duurde. Bij het bepalen van de compensatie voor de werkgever wordt echter rekening gehouden met de nieuwe regels.

Het kan dus vanuit financieel standpunt gezien interessant zijn om het slapende dienstverband versneld te beëindigen.

Het is duidelijk dat door deze uitspraak een flink gat kan ontstaan tussen het recht op een transitievergoeding en de compensatie van het UWV. Neem contact op met onze juridische afdeling voor meer informatie over de uitspraak en de compensatie van de transitievergoeding.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

088 55 123 00
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken