HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Samenstellingsverklaring bij prognoses

De accountant wordt vaak gevraagd liquiditeits- en resultaatprognoses samen te stellen ten behoeve van financieringsaanvragen. In voorkomende gevallen vraagt de potentiële financier een accountantsverklaring bij de prognoses.

In veel gevallen volstaat hierbij een samenstellingsverklaring.

In die gevallen voert de accountant de samenstelopdracht uit met toepassing van standaard 4410. Dit houdt in dat aan alle vereisten van standaard 4410 voldaan dient te worden. Dus inclusief onder meer beoordeling van de opdrachtaanvaarding, een schriftelijke opdrachtbevestiging en het afgeven van een samenstellingsverklaring.

De verklaringengenerator van de NBA voorziet alleen in een voorbeeldsamenstellingsverklaring bij een liquiditeitsprognose ten behoeve van een dividenduitkeringstoets. Daarom hebben wij op de Extendum Kennisbank een voorbeeldsamenstellingsverklaring bij liquiditeits- en resultaatprognoses geplaatst.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken