HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De vernieuwde content van ons samenstelwerkprogramma is beschikbaar!

Het staat gereed op de selfservice site van Unit4 onder de downloads.

Er is veel aangepast in de content. Het 3ESP-concept is verder doorontwikkeld en de content is geschikt gemaakt voor gebruik bij het opstellen van aangiften IB-plus.

In deze versie zijn de dubbele vragen zoveel mogelijk geëlimineerd. We hebben de splitsing tussen het uitwerken van de administratie en het samenstellen van de jaarrekening duidelijker zichtbaar gemaakt. De vereisten uit Standaard 4410 en Handreiking 1136 zijn nu beter te volgen. Hierdoor is het werkprogramma gebruikersvriendelijker geworden.

Het werkprogramma is zodanig opgebouwd dat de gebruiker 3 keuzes heeft.

  • Samenstellen van de jaarrekening met splitsing tussen het uitwerken van de administratie en het samenstellen van de jaarrekening, met toepassing van het 3ESP-concept;
  • Samenstellen van de jaarrekening zonder splitsing tussen het uitwerken van de administratie en het samenstellen van de jaarrekening, zonder toepassing van het 3ESP-concept;
  • Uitwerken van de saldibalans ten behoeve van het opstellen van de winstaangifte als bijlage bij de IB-aangifte; de aangifte IB-plus.

Bij de content vindt u een handleiding. In deze handleiding staat per keuze uitgelegd hoe het werkprogramma is ingericht.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken