HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wijzigingen sectorindeling Belastingdienst

Met ingang van 29 juni 2018 zijn de regels over de sectorindeling gewijzigd, zoals in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is opgenomen. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw cliëntenbestand.

Het afschaffen van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW in 2020 is één van de maatregelen uit de WAB. Daarnaast wordt de sectorindeling voor de premies voor ZW en WGA op termijn afgeschaft.

Een aantal maatregelen uit het WAB zijn met ingang van 29 juni 2018 doorgevoerd:

  • Wijzigingen in de sectorindeling kunnen niet meer met terugwerkende kracht worden aangevraagd en over diezelfde periode kunnen te veel betaalde premies niet meer worden teruggekregen. Als een cliënt vraagt om een andere sectorindeling, dan kan deze wijziging alleen nog maar op een datum in de toekomst ingaan. Er geldt één uitzondering: Als door een cliënt te weinig sectorpremie is betaald, dan kan de Belastingdienst wél met terugwerkende kracht de indeling veranderen.
  • Door de Belastingdienst worden geen verzoeken meer behandeld om verschillende delen van de ondernemingen (gesplitste aansluitingen) in verschillende sectoren in te delen.
  • Door de Belastingdienst worden geen verzoeken meer behandeld om concern-, nevenbedrijven- en instellingen (groepsaansluitingen) in dezelfde sector in te delen.

De bovengenoemde maatregelen hebben geen invloed op hoe de cliënt op dit moment is ingedeeld. Zolang de cliënt voldoet aan de voorwaarden behoudt hij de gesplitste aansluiting of de groepsaansluiting.

In de Kamerbrief ‘Aanpak knelpunten sectorindeling in verband met de Wet arbeidsmarkt in balans’ van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid treft u meer informatie aan.

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken